רשימת מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תש"ף

 1. פרופ' תמר רז-נחום
 2. ד"ר טייטלבאום אליענה
 3. ד"ר קזנסקי טראובין ברברה
 4. גב' שבתאי רוזה
 5. ד"ר ספז רות
 6. ד"ר קאסם היתם
 7. ד"ר ברכץ דידיה
 8. גב' לורנץ מרים

רשימת מתרגלים מצטיינים לשנת הלימודים תש"ף

 1. גב' בן שחר ברוריה
 2. גב' באש תמר
 3. גב' אלמליח אושרית
 4. מר ברודנר אמיר
 5. גב' טפליה גלי

להלן נוהל לקביעת מרצים / מתרגלים מצטיינים

קרא עוד