ניתוח וניהול סיכונים לימודי הנדסת תוכנה לתואר ראשון .B.Sc

ניתוח וניהול סיכונים
Risk Analysis and Management
קוד הקורס: 12033
3 נ"ז

מטרות הקורס
פיתוח תוכנה היא פרויקט מורכב הכולל מרכיבים ובעלי עניין רבים יחסית. ככזה, הוא חשוף לסיכון שהפיתוח לא יסתיים בהצלחה, כמתבטא במדדים כגון עלות, התאמה לאפיון ועמידה בלוח זמנים.
בקורס זה ילמדו טכניקות שונות המאפשרות להפחית את הסיכון, אם לא להעלים אותו כליל, תוך כדי זיהוי הסיכונים, כימותם, ואמצעים לטיפול בהם.

נושאי הקורס
הקורס מחולק לארבעה נושאים עיקריים: זיהוי, כימות, טיפול, ומעקב ובקרה.
זיהוי הסיכונים עוסק בזיהוי אותם אירועים שבמידה והם קורים, הם יפגעו בהצלחת הפרויקט. ניתן לסווג בהתאם לגורמי סיכון ואירועים שונים כגון, לפי מקורם (מחוץ לארגון או מתוכו), השפעתם (על הזמן, היעדים הביצועיים, העלות), עוצמת הנזק שלהם, הקשר למרכיבי הפרויקט, הקשר למבנה הארגוני שבו מבוצע הפרויקט, רמת האי ודאות לגבי האירועים, והסיכונים הטכנולוגיים.
כימות סיכונים מעריך את תוחלת הנזק הצפוי, במידה ואירוע לא רצוי, יתרחש. שלב זיהוי הסיכונים מסתיים בדרך כלל ברשימה הכוללת עשרות רבות של אירועים מסוכנים שזוהו. בשלב זה מאתרים את האירועים אשר פגיעתם במטרות הפרויקט תהיה הגבוהה ביותר. זאת על מנת לאפשר טיפול סלקטיבי באירועים המסוכנים ביותר. תוחלת הנזק היא פונקציה של ההסתברות לאירוע ועוצמת הנזק שיגרם, במידה והאירוע יתרחש.
טיפול בסיכונים מזהה אפשרויות אשר בעזרתן ניתן להפחית את הנזק הצפוי, למינימום האפשרי. הטיפול יתמקד תחילה באותם אירועים אשר תוחלת הנזק שלהם היא הגבוהה ביותר. הטיפול מתבטא בפעילויות כגון מניעת הסיכון, הקטנת הסיכון, קבלת הסיכון, או חלוקתו בין גורמים שונים.
מעקב ובקרה מחייב לבחון באופן תמידי את האירועים המתרחשים תוך מהלך הביצוע, לעדכן הערכות של העבר וליזום פעולות מתקנות שונות. נוצרים כמובן מצבים שבהם אירועים עם פוטנציאל נזק גבוה, לא מתרחשים, בעוד שאירועים חדשים מופיעים. מעקב ובקרה הוא תהליך שיש לבצעו לכל אורך הפרויקט.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות הינן:
דרישות קדם: הסתברות וסטטיסטיקה 2 (10016)
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תכנית לימודי הנדסת תוכנה לתואר שני

לייעוץ אקדמי אישי מלאו פרטיכם

צור איתנו קשר »

אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה

מוזמנים להתייעץ איתנו