מיומנויות ניהול לימודי הנדסת תוכנה לתואר ראשון .B.Sc

מיומנויות ניהול




Management Skills
קוד הקורס: 12024
3 נ"ז

מטרות הקורס
הקניית ארגז כלים הנדסיים ויישומיים ומיומנויות לביצוע תהליכי ניהול באופן אפקטיבי ויעיל.

נושאי הקורס
הקורס משלב בין חלקים תיאורטיים בהם ילמדו כלים ומיומנויות הרלוונטיים לעבודת מנהל (עם דגשים על הפן ההנדסי והפן הרך של העבודה) לבין חלקים מעשיים אשר במהלכם יתורגל וייושם חומר הלימוד ויתבצעו תחקירים ללמידת מדדים אופייניים של כל כלי וכשלים ארגוניים/אישיים אופייניים הדורשים את השימוש בכלי וקשיים ביישומו (החלקים משולבים זה בזה ודרגת הקושי במשימות עולה). תכני הקורס כוללים הפעלות המדמות חברת היי-טק ותחקורן, סוגי ניהול והתאמתם למאפייני הצוות כולל דיון בבעיה נפוצה במעבר בין עסק משפחתי לארגון גדול יותר. נגדיר תכנית פיתוח ניהולית המקובלת בעולם ה- High-Tech (Manager Development Plan) שעל בסיסה יבוצעו מטלות הקורס בהיבטים שונים. נגדיר ונבחן סוגי כשלים נפוצים בתחומים שונים ונגדיר מדדים לבחינתם. נגדיר מספר עקרונות ליצירת ארגונים מובילים על בסיס גלגל התנופה ונבצע MDP על בסיסו. מנהלים רבים מעורבים בתהליכי ניהול ישיבות וניהול זמן וקיימות שיטות המייעלות את ביצועינו בתחום זה שילמדו בקורס כולל הפעלות מתאימות. בהמשך נבחן את תחום מדידת עבודת הצוות בארגון, נעזר במודלים שונים לאבחון צוותים ארגוניים והגדרת MDP על בסיס הפערים ושלב הצוות. נדון בסוגי אינטליגנציות שונות ושיטות העברת משוב שמנהלים צריכים לשלוט בהן בתהליכי ניהול ופיתוח העובדים ונלמד מתודולוגיה לשיפור ביצועים (BTS).

דרישות הקדם והדרישות המקבילות הינן:
דרישות קדם: פרויקט גמר בהנדסת תוכנה (10051)
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תכנית לימודי הנדסת תוכנה לתואר שני

לייעוץ אקדמי אישי מלאו פרטיכם

צור איתנו קשר »

אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה

מוזמנים להתייעץ איתנו