נושאים מתקדמים בשפות תכנות לימודי הנדסת תוכנה לתואר ראשון .B.Sc

נושאים מתקדמים בשפות תכנות
Advanced topics in programming languages
קוד הקורס: 12005
3 נ"ז

מטרות הקורס
הקניית הבנה במנגנונים בסיסיים של שפות תכנות, והקניית כלים להבנה ושימוש בשפות תכנות מודרניות, מפרדיגמות שונות.

נושאי הקורס
מבוא: סינטקס (בקיצור) וסמנטיקה (משמעות); סמנטיקה תפעולית לתיאור והגדרת משמעות של מבני תכנות ותכניות. מערכות טיפוס: בדיקת טיפוסים דינמית וסטטית בשפות תכנות, עם דוגמאות משפות תכנות שונות; מערכות טיפוסים סטטיות ואלגוריתמים לבדיקות טיפוס, כולל מערכות מונומורפיות וסוגים שונים של פולימורפיזם – הפולימורפיזם האוניברסלי של שפות פונקציונליות כ ML ו HASKELL הגנריות בשפות כגון JAVA; היסק (שחזור) טיפוסים בסגנון ML, היסק טיפוסים מקומי. זמן ריצה: מודל הסביבות והמחסנית כמודל לתיאור משמעות של שפות, וכבסיס למימושן; מבני בקרה לא סטנדרטיים (אופציונלי). התנסות: שפת התכנות- Haskell שהיא שפת תכנות פונקציונלית עצלה עם בדיקת טיפוסים בזמן הידור, ומערכת טיפוסים משוכללת המדגימה צורות שונות של פולימורפיזם.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות הינן:
דרישות קדם: אוטומטים ושפות פורמליות (10087), הכרת שפות תכנות משתי פרדיגמות שונות.
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תכנית לימודי הנדסת תוכנה לתואר שני

לייעוץ אקדמי אישי מלאו פרטיכם

צור איתנו קשר »

אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה

מוזמנים להתייעץ איתנו