תואר שני בהנדסת תוכנה - תכנית הלימודים לשנת תשע"ו לימודי הנדסת תוכנה לתואר ראשון .B.Sc

תואר שני בהנדסת תוכנה – תכנית הלימודים לשנת תשע"ו
שנה ראשונה

סמסטר א'

סמסטר א'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
10502אלגוריתמים מבוזרים33.010007אלגוריתמיקה 1
10500תיכון מערכות תוכנה33.010016הסתברות וסטטיסטיקה 2
קורס בחירה*33.010054תיכון מונחה עצמים
סה"כ9009.0

 

סמסטר ב'

סמסטר ב'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
10504מודלים לפיתוח מערכות תוכנה33.010014הנדסת תכנה
10503שיטות מתמטיות במדעי המחשב33.0100151001810004הסתברות וסטטיסטיקה 1חדו"א 2אלגברה לינארית 2
קורס בחירה*33.0
סה"כ9009.0

שנה שנייה

סמסטר ג'

סמסטר ג'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
קורס בחירה*33.0
קורס בחירה*33.0
10531פרויקט גמר44.0השלמת כל קורסי החובה לתואר שני
סה"כ10100010.0

 

סמסטר ד'

סמסטר ד'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
קורס בחירה*33.0
קורס בחירה*33.0
10531פרויקט גמר44.0השלמת כל קורסי החובה לתואר שני
סה"כ10100010.0

קורסי בחירה

הסטודנט ילמדו קורסי בחירה עד להשלמת 26 נ"ז כאשר הדרישה היא לבחור קורס בחירה אחד לפחות מאשכול הנדסת תכנה, קורס בחירה אחד לפחות מאשכול מדעי המחשב וקורס בחירה אחד לכל היותר מאשכול ניהול פרויקטי תוכנה.

אשכולפרטי הקורס
קודקורסהתמנ"ז
הנדסת תוכנה10505נושאים מתקדמים בשפת תכנות33.0
 12006הנדסת תוכנה במחשוב ענן33.0
 12007מודלים סטטיסטיים והערכת ביצועים33.0
 12008סמינר בהנדסת תוכנה33.0
 12010מערכות תקשורת33.0
 12011ה- WEB הסמנטי33.0
 12012תכנות מערכות ניידות33.0
 12029שימושיות וממשק משתמש33.0
 12032הבטחת איכות תוכנה33.0
מדעי המחשב 12009תקשורת במערכת אד-הוק33.0
 12013חישוב מקבילי33.0
12014נושאים בבינה מלאכותית33.0
 12015כריית מידע וידע33.0
 12016התמודדות עם בעיות NP קשות33.0
 12017סמינר במדעי המחשב33.0
 12018קריאה מודרכת33.0
 12019אלגוריתמים הסתברותיים33.0
 12020נושאים באבטחת מידע33.0
12021אימות פורמלי של מערכות33.0
ניהול פרויקטי תוכנה 12022הקמה וניהול של חברות הזנק33.0
12023שיווק באינטרנט33.0
 12024מיומנויות ניהול33.0
 12025סוגיות נבחרות בקניין רוחני33.0
 12026ניהול פיננסי33.0
 12027תורת השיווק33.0
12028תקשורת בינאישית33.0
 12030סמינר ביזמות33.0
 12033ניהול וניתוח סיכונים33.0

 

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותכניות הלימודים, מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

לחצו למידע על לימודי הנדסת תוכנה לתואר שני

 

משתפים איתנו פעולה
צרו איתנו קשר מלא/י פרטים

אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*