תנאי קבלה למכינה השנתית מכינות ייעודיות להנדסה

תנאי קבלה למכינה השנתית
תנאי הקבלה למכינה השנתית:
  • מינימום יחידות בגרות.
  • מבחן פסיכומטרי / מבחן מימ"ד בציון 470 ובחלק הכמותי ציון של 95 ומעלה (ניתן להבחן בשפה העברית והערבית).
  • הקבלה למועמדים בעלי תעודת טאוג'יהי ריאלית כאשר יש להציג ציון מינימלי של 130 במתמטיקה (בחודשי הקיץ מתקיים אולפן בעברית רמה א').
תהליך וסידורי הרשמה
  • דמי הרישום הם בסך 350 ש"ח. דמי הרישום לא יוחזרו במצב של ביטול או אי קבלה.
  • טפסי רישום – על כל מועמד למלא את טפסי הרישום בשני העתקים.
  • שימו לב! על טופס הרישום מצוינים המסמכים המתאימים שיש לצרף בעת הרישום.
  • את טופסי הרישום והמסמכים המצורפים ניתן למסור אישית למרכז ייעוץ ורישום או להעביר בדואר באמצעות מעטפת גוביינא הנמצאת בערכת הרישום.
  • ניתן לקבל ייעוץ אישי להרשמה למכינה הקדם אקדמית. לשם קביעת מועד לפגישת ייעוץ יש לפנות למרכז ייעוץ ורישום בטלפון 02-6588087 9087*

במכללה מתקיים יום פתוח לקבלת פרטים על המכינה הקדם אקדמית ועל מחלקות הלימוד השונות במכללה. מידע על מועד היום הפתוח ניתן לקבל במרכז ייעוץ ורישום.

ייעוץ אישי ניתן גם על ידי מנהלת המכינה או / ו ראשי המחלקות השונים במכללה בתאום מראש עם מרכז ייעוץ ורישום.

תנאי קבלה למכינה ללימודי תואר ראשון במכללה

יתרונה הברור של המכינה הקדם אקדמית לבוגריה הוא אפשרות המעבר המהירה ללימודים אקדמיים בתחום ההנדסה במכללה. על מנת לעבור באופן אוטומטי ללימודים בכל אחד ממחלקות הלימוד במכללה, על המועמד, בוגר המכינה, לעמוד בתנאים הבאים:

1. הצגת ציון 550 ומעלה במבחן הפסיכומטרי, לפי תנאי הקבלה של מחלקות הלימוד השונות.

2. הצגת ציוני סיום של המכינה בהתאם לדרישות. ניתן לקבל מידע מופרט במדור ייעוץ ורישום.

 

מוזמנים להתייעץ איתנו