מכינה מוגברת במתמטיקה מכינות ייעודיות להנדסה

מכינה מוגברת במתמטיקה
המכינה המוגברת במתמטיקה תפתח ב- 27.05.2018

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים ממוקדת במתמטיקה בהיקף של 385 שעות אקדמיות. הלימודים בתכנית מתקיימים במשך 3 חודשים, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר בימים א'-ה'.
תכנית הלימודים במסלול מתחלקת לשני חלקים בסיסיים:

א. תכנית לימודים ייעודית המקבילה לתכנית 4 יח"ל במתמטיקה ומכילה את הפרקים הבאים:

1. אלגברה בסיסית ומונחי יסוד בגיאומטריה.
2. גיאומטריה אנליטית ואלגברה וקטורית במישור.
3. טירגונומטריה.
4. פונקציות וגרפים.
5. חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ברמת פונקציות אלמנטריות.

ב. תכנית הלימוד של סדנת הבסיס במתמטיקה.

מסלול זה מיועד למועמדים בעלי בגרות מלאה בממוצע של 85 ומעלה עם לפחות 3 יח' מתמטיקה בציון 85 או 4 יח' מתמטיקה בציון 60.

תנאי הקבלה:
מסלול זה נועד למועמדים אשר כל נתוניהם תקינים ומעל לספי הקבלה האוטומטית, פרט למתמטיקה.
קבלה אוטומטית למכינה המרוכזת בתמטיקה :
עבור בעלי תעודת בגרות ישראלית (מצוינים רק התנאים השונים מקבלה אוטומטית למכללה):
• תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל של 85 ומעלה
• בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל או ברמה של 4 יח"ל בציון 60 ומעלה או ברמה של 3 יח"ל בציון 85 ומעלה.
עבור הנדסאים (מצוינים רק התנאים השונים מקבלה אוטומטית למכללה):
• בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל או ברמה של 4 יח"ל בציון 60 ומעלה או ברמה של 3 יח"ל בציון 85 ומעלה.

תנאי המעבר מהמכינה ללימודי תואר ראשון במכללה

  • מעבר בחינה במתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 75 לפחות.
  • מעבר בחינת פטור מקורס ההכנה במתמטיקה, בציון 60 לפחות- תנאי קדם לרישום לקורסי המתמטיקה במכללה.

 

 

לידיעתכם: תכנית זו, פועלת בשיתוף עם משרד הביטחון ומשרד החינוך המעניקים סיוע כלכלי על בסיס מצב סוציו-אקונומי. מועמדים המעוניינים להגיש בקשה למלגה, נדרשים למלא טפסי בקשה הנמצאים במרכז יעוץ ורישום.

לפרטים נוספים על הגשת בקשה למלגה ניתן לפנות למרכז ייעוץ ורישום בטלפון: 02-6588087 / 9087*
או במייל: Leads@jce.ac.il

מוזמנים להתייעץ איתנו