מכינה סמסטריאלית מורחבת - מסלול ערב תשע"ח 2018 מכינות ייעודיות להנדסה

מכינה סמסטריאלית מורחבת – מסלול ערב תשע"ח 2018
מבנה הקורס
הקורס ילמד בין התאריכים : 10.4.18 – 10.8.18

תנאי-קבלה:
• בגרות מלאה בממוצע משוקלל 80 ומעלה
• 3 יח' מתמטיקה בציון 70 ומעלה
• 4 יח' מתמטיקה בציון עד 50
• 5 יח' מתמטיקה בציון עד 70

סה"כ שעות קורס 250-260 שעות
הקורס נלמד למשך 18 שבועות בהיקף של 15 ש"ש על פני שלושה ימים 5 שעות אקדמיות בכל מפגש. הקורס יכלול שעות תרגול.

מבחנים ובחנים במהלך הקורס יתקיימו שני בחנים, בוחן אמצע ומבחן סופי בסיום הקורס.

ציון עובר בקורס הינו 75.

מוזמנים להתייעץ איתנו