מכינה סמסטריאלית מורחבת - מסלול בוקר תשע"ח 2018 מכינות ייעודיות להנדסה

מכינה סמסטריאלית מורחבת – מסלול בוקר תשע"ח 2018
המכינה המורחבת במתמטיקה תפתח ב- 11.4.18

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים ממוקדת במתמטיקה בהיקף של 378 שעות אקדמיות. הלימודים בתכנית מתקיימים במשך 4.5 חודשים, מתאריך 11.4.18 ועד 9.8.18.

תכנית הלימודים במסלול מתחלקת לשני חלקים בסיסיים:

  • מתמטיקה ברמת 4 יח"ל בהיקף של 258 שעות
  • קורס הכנה, סדנת הבסיס במתמטיקה בהיקף של 120 שעות


תכנית לימודים ייעודית המקבילה לתכנית 4 יח"ל במתמטיקה ומכילה את הפרקים הבאים:

  1. אלגברה בסיסית ומונחי יסוד בגיאומטריה.
  2. גיאומטריה אנליטית ואלגברה וקטורית במישור.
  3. טירגונומטריה.
  4. פונקציות וגרפים.
  5. חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ברמת פונקציות אלמנטריות.
  6. לימוד סדנת הבסיס במתמטיקה.


תנאי הקבלה:

מסלול זה נועד למועמדים אשר כל נתוניהם תקינים ומעל לספי הקבלה האוטומטית, פרט למתמטיקה.
קבלה אוטומטית למכינה המורחבת במתמטיקה :
עבור בעלי תעודת בגרות ישראלית (מצוינים רק התנאים השונים מקבלה אוטומטית למכללה):
• תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל של 85 ומעלה
• בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל עד ציון 50 או ברמה של 3 יח"ל עד ציון 84.
תנאי המעבר מהמכינה ללימודי תואר ראשון במכללה:

  • מעבר בחינה במתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 75 לפחות.
  • מעבר בחינת פטור מקורס ההכנה במתמטיקה, בציון 60 לפחות- תנאי קדם לרישום לקורסי המתמטיקה במכללה.

 

לידיעתכם: תכנית זו, פועלת בשיתוף עם משרד הביטחון ומשרד החינוך המעניקים סיוע כלכלי על בסיס מצב סוציו-אקונומי. מועמדים המעוניינים להגיש בקשה למלגה, נדרשים למלא טפסי בקשה הנמצאים במרכז יעוץ ורישום.

לפרטים נוספים על הגשת בקשה למלגה ניתן לפנות למרכז ייעוץ ורישום בטלפון: 02-6588087 / 9087*
או במייל: Leads@jce.ac.il

מוזמנים להתייעץ איתנו