צילום תקריב - המעבדה להנדסת מכונות הנדסת מכונות

מעבר חום ומסה
Heat and mass transfer
קוד קורס: 60030
3.5 נ"ז

מעבר חום בהולכה: משוואה דיפרנציאלית, תנאי שפה. .מצב מתמיד: מערכות חד-ממדיות, מקורות חום פנימיים, אנלוגיה חשמלית. צלעות קירור. נצילות ויעילות של צלעות. מערכות דו-ממדיות. מקדם צורה.
מצב מעבר: אנליזה של קיבול חום מקובץ. מספר Biot. הולכה בגופים חד- ורב-ממדיים. גרפי הייזלר. מספר Fourier. גוף חצי-אינסופי.
מעבר חום בהסעה: משוואת האנרגיה. הסעה מאולצת. שכבת גבול זרימתית למינרית. משוואות השימור.
שכבת גבול תרמית. הסעה בזרימה מעל לוח. מספר Nusselt. אנלוגית זרימה– מעבר חום. מספר Stanton. הסעה בשכבת גבול טורבולנטית. הסעת חום בצינורות. הסעה חופשית. משוואות השימור.מספרי Grashof ו- Rayleigh. קורלציות עבור מקרים בסיסיים.
מחליפי חום: סוגים של מחליפי חום. מקדם מעבר חום כללי. הפרש טמפרטורות לוגריתמי. חישוב מחליפי חום בשיטת LMTD. נצילות מחליפי חום. חישוב מחליפי חום בשיטת NTU.
מעבר חום בקרינה: עקרונות, קרינת גוף שחור, קרינת גוף אפור.
מעבר מסה: תערובות, דיפוזיה, חוק פיק, משוואות שימור ואנלוגיה למעבר חום.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מעבר חום ומסה הינן:

דרישות קדם: תרמודינמיקה (60021)
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת מכונות

משתפים איתנו פעולה
בואו להיות מהנדסים מלא/י פרטים
אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*