צילום תקריב - המעבדה להנדסת מכונות הנדסת מכונות

מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
Basic Course of College Mathematics
קוד קורס: 91022
2 נ"ז

מושג הקבוצה. קבוצה חלקית. שוויון קבוצות. פעולות איחוד וחיתוך. קטעים. מספרים טבעיים, שלמים, רציונליים וממשיים. סימנים לוגיים: גרירה ושקילות. פולינומים: מעלת פולינום, שוויון פולינומים, סכום ומכפלה. חילוק פולינום בפולינום, מנה ושארית. אלגוריתם לחילוק הפולינומים ("החילוק הארוך", ללא הוכחה). משפט השארית (חילוק ב- ), שורש הפולינום. מציאת שורשים שלמים ורציונליים של פולינום בעל מקדמים שלמים. פרוק לגורמים ממשיים במקרים מיוחדים. השלמה בנושא של פונקציות: תמונה (הטווח הפעיל) של פונקציה, פונקציה חד-חד ערכית, פונקציות "על". חד-חד ערכיות של פונקציה מונוטונית . פונקציה הפוכה. הקשר בן הגרפים של , ו- ( בפרט, פונקציה מעריכית ופונקציה לוגריתמית). הגדרת פונקציות טריגונומטריות הפוכות. גרפים של פונקציות טריגונומטריות הפוכות. וקטורים גיאומטריים במישור (קטעים מכוונים). וקטורים בסיסיים , רכיבים של וקטור. חיבור וכפל בסקלר בצורה הגיאומטרית ובצורה האלגברית. שימוש בוקטורים לפתרון בעיות של הנדסת במישור. הכרת קווים ממעלה השנייה: אליפסה, היפרבולה, פרבולה. קואורדינטות קרטזיות במרחב. וקטורים במרחב, וקטורים בסיסיים , חיבור וכפל בסקלר. מכפלה סקלרית ותכונותיה. היטלים. פרוק הוקטור לפי הכיוון הנתון והכיוון הניצב. מכפלה וקטורית ותכונותיה. המכפלה המעורבת. משוואת מישור ומשוואת ישר במרחב בצורות שונות ( בפרט, בצורה הפרמטרית). מרחק מנקודה לישר ולמישור. מרחק בן שני מישורים מקבילים. מרחק בן שני ישרים.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית הינן:

דרישות קדם: אין
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת מכונות

משתפים איתנו פעולה
רוצה להיות מהנדס? מלא/י פרטים
אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*