צילום תקריב - המעבדה להנדסת מכונות הנדסת מכונות

אלגברה לינארית
Linear Algebra
קוד קורס: 96004
2.5 נ"ז

הכרת מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות; אלגברה של וקטורים ב- . המכפלה הסקלרית הסטנדרטית. אורתוגונליות. אי-שוויון קושי-שוורץ; מטריצות מעל : חיבור וכפל. מטריצה מוחלפת. מטריצה סימטרית. מטריצה מדורגת. הצורה הקנונית. פעולות שורה אלמנטריות ומטריצות אלמנטריות. דרגה של מטריצה. מטריצות הפיכות. מטריצות אלמנטריות.

מערכות של משוואות ליניאריות. שיטת החילוצים של Gauss. מערכות הומוגניות ולא הומוגניות, הפתרון הכללי. מערכות עם פרמטרים; שדה המספרים המרוכבים. הצגת המספרים המרוכבים בצורה הקוטבית ובצורה המעריכית. נוסחת אוילר. פתרון המשוואה . שדות: הגדרות ודוגמאות בלבד.

מרחבים וקטוריים מעל שדה. תת-מרחבים. צירופים ליניאריים. המרחב הנפרש על ידי קבוצת וקטורים. קבוצות בלתי תלויות ליניארית. בסיס וממד. מרחבים בעלי ממד סופי. קואורדינטות, שינוי בסיס. מרחב השורה של מטריצה וקשריו למערכות משוואות ליניאריות. דרגת מטריצה כממד מרחב השורה; תמורות. דטרמיננטות: הגדרה ותכונות בסיסיות. שימושי דטרמיננטות: חישוב המטריצה ההפכית, כלל קרמר.

העתקות ליניאריות: הגדרה ודוגמאות. גרעין ותמונה של העתקה ליניארית וקשריהם למערכות של משוואות ליניאריות. מטריצה של העתקה ליניארית. דמיון מטריצות. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. הפולינום האופייני. לכסון מטריצות.

הכרת מרחבי מכפלה פנימית כלליים. א-שוויון קושי-שוורץ, בסיסים אורתונורמליים, תהליך גרם- שמידט.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס אלגברה לינארית הינן:

דרישות קדם: (91022) מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית ופטור מקורסי הכנה במתמטיקה
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת מכונות

משתפים איתנו פעולה
בואו להיות מהנדסים מלא/י פרטים
אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*