צילום פנורמי של המעבדה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מיקרו- מחשבים
Microcontrollers
קוד קורס: 40038
4.5 נ"ז

מבוא: מיקרו-מחשבים ובקרים- כווני התפתחות- בקרי Microchip. מערכות משובצות מיקרו (“Embedded Systems”). ארכיטכטורה של PIC16F877 תכונות כלליות הבקר.PIC16F877 גרעין ה- CPU. התקנים פריפרליים. מודל ה- 16F877 למתכנת. אוצר הפקודות של – 16F877 (ISA). כללי ASSEMBLY. סביבת פיתוח של בקרי Microchip .MPLAB IDE .Integrated Development Environment.Assembler ו- Linker. Simulator. קלט פלט בסיסי: מפתחי (PORTS) ה- PIC 16F877. מבנה לוגי/חשמלי של המפתח. אוגרי בקרה קשורים למפתחים. כתיבת תכנית להפעלת פלט (LEDS ) וקלט (מתגים). תהליך download לערכה ובדיקה בזמן אמת. הכרת משקף תנודות(oscilloscope) – מדידת זמן מחזור גל מחזורי. ממשק מטריצת לחצנים ותצוגת LCD. מערך הפסיקות ב- PIC 16877. מקורות הפסיקה. וקטורי הפסיקה. אפשור ובקרה. התקנים פריפרליים:Timers . הזמנמים ( TIMERS ) של ה- PIC 16F877. מבנה לוגי/חשמלי של הזמנמיםTimer 0 , Timer1 ו-Timer2. אוגרי בקרה קשורים לזמנמים. הפעלת זמנמים. כתיבת תכנית לאיתחול והפעלת הזמנמים. שימוש בפסיקות הקשורות לזמנמים ו- PWM. התקנים פריפרליים: ADC. תכונות ממיר ADC של ה- PIC16F877. אוגרי הבקרה של ה- ADC. כתיבת תכנית לאתחול והפעלת הממיר ADC. התקנים פריפרליים: ADC חיצוני. תכונות הממיר. כתיבת תכנית להפעלת DAC. הצגת אות על הסקוף. זיכרונות פנימיים של ה-:PIC 16F877 אוגרי בקרה הקשורים לזכרונות EEPROM ו- FLASH. כתיבה/קריאה ל- Flash Memory. כתיבה/קריאה ל- EEPROM. התקנים פריפרליים: תקשורת טורית I: תקשורת אסינכרונית בעזרת USART. אוגרי בקרה הקשורים לתקשורת אסינכרונית. פסיקות. כתיבת תכניות תקשורת. התקנים פריפרליים: תקשורת טורית II: פרוטוקולי תקשורת סינכרוניים. התקשורת IIC. Bit Banging

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס מיקרו-מחשבים הינן:

דרישות קדם: מבנה וארגון המחשב (40042)
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת אלקטרוניקה – התמחות VLSI
לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת אלקטרוניקה – התמחות בתקשורת

משתפים איתנו פעולה
בואו להיות מהנדסים מלא/י פרטים
אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*