צילום פנורמי של המעבדה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

אותות ומערכות
Signals and Systems
קוד קורס: 40065
5.0 נ"ז

מושגי יסוד באותות רציפים ובדידים והקשר ביניהם: אותות מחזוריים רציפים ובדידים. הגדרת נורמות לאותות רציפים ובדידים והגדרת אמפליטודה. אנרגיה והספק של אותות רציפים ובדידים. פונקצית הלם. מדרגת יחידה וסינוס רציף ובדיד. מושגי יסוד של מערכות רציפות ובדידות: לינאריות סיבתיות, קביעות בזמן של מערכת רציפה ובדידה.איפיון ע"י משוואות דיפרנציאליות/משוואות הפרש. לינאריות. סיבתיות. קביעות בזמן של מערכת רציפה ובדידה. אפיון ע"י משוואות דיפרנציאליות/משוואות הפרש.לינאריות סיבתיות, קביעות בזמן של מערכת רציפה ובדידה.איפיון ע"י משוואות דיפרנציאליות/משוואות הפרש. אנליזה במישור הזמן של מערכת לינארית רציפה ובדידה בעזרת קונבולוציה: יציבות של מערכת לינארית קבועה בזמן, רציפה ובדידה, במישור הזמן. התמרת פורייה ותכונותיה: המעבר מטורי פורייה להתמרת פורייה. תנאי דיריכלה. תופעת גיבס. התמרת פורייה הפוכה. תגובת תדר של מערכת לינארית רציפה: סינון. עקומי בודה. התמרת פורייה של אות מחזורי והתמרת פורייה של מחזור אחד של האות. התמרת לפלס דו צדדית וחד צדדית ותכונותיה: תחומי התכנסות. התמרת לפלס הפוכה ושיטות לחישובה. מושג פונקצית התמסורת של מערכת לינארית רציפה. אפסים וקטבים במישור S. יציבות של מערכת לינארית קבועה בזמן במישור S. התמרת Z דו צדדית וחד צדדית ותכונותיה: תחומי התכנסות. התמרת Z הפוכה ושיטות לחישובה. מושג פונקצית התמסורת של מערכת לינארית בדידה. אפסים וקטבים במישור Z. יציבות של מערכת לינארית קבועה בזמן ובדידה במישור Z. התמרת פורייה של אות בדיד: תגובת תדר של מערכת לינארית בדידה. סינון. התמרה הפוכה. מעגל היחידה. קשר בין התמרת Z והתמרת לפלס. משפט הדגימה ושחזור אות רציף מאות דגום. מרחב המצב לתאור מערכות רציפות ובדידות: תאור מרחב המצב במישור הזמן ובמישור ההתמרה. המטריצה הבסיסית של המערכת. המטריצה והפולינום הקרקטריסטיים של מערכת. ערכים עצמיים. תאור המצב של מערכת לינארית במישור הזמן בעזרת מטריצות המצב. מטריצת התמסורת כתלות במטריצות המצב.יציבות של מערכת לינארית קבועה בזמן רציפה ובדידה.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס אותות ומערכות הינן:

דרישות קדם: הנדסת חשמל1 (40007), פונקציות מורכבות ואנליזה הרמונית (40053)
דרישות מקבילות: שיטות מתמטיות בהנדסה 2 (40027), הנדסת חשמל 2 (40008)

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת אלקטרוניקה – התמחות VLSI
לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסת אלקטרוניקה – התמחות בתקשורת

משתפים איתנו פעולה
הצטרפו אלינו מלא/י פרטים
אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*