צילום פנורמי של המעבדה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

התמחות ב-VLSI – תכנית הלימודים לשנת תשע"ה
שנה ראשונה

סמסטר א'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
40030אלגברה לינארית425.0פטור מקורסי הכנה במתמטיקהאין
40011חדו"א 1435.5פטור מקורסי הכנה במתמטיקה91022מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
91022מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית22.0פטור מקורסי הכנה במתמטיקהאין
96014פיסיקה 1 – מכניקה323.5אין40011חדו"א 1
40016מבוא לתכנות324.0איןאין
סה"כ16920.0

 

סמסטר ב'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
40012חדו"א 2425.040011פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
חדו"א 1
אין
40024פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות425.096014
40011
פיסיקה 1 – מכניקה,
חדו"א 1
40012חדו"א 2
40020משוואות דיפרנציאליות313.540011
40030
חדו"א 1,
אלגברה לינארית
 40012חדו"א 2
40043מעבדה בפיסיקה21.096014פיסיקה 1 – מכניקה40024פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
40019מיתוג ומערכות ספרתיות313.5איןאין
40044מבני נתונים223.040016מבוא לתכנותאין
סה"כ168221.0

 

שנה שנייה

סמסטר ג'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
40074פונקציות מרוכבות324.040012
40020
חדו"א 2,
משוואות דיפרנציאליות
40076אנליזה הרמונית
40076אנליזה הרמונית212.540012
40020
חדו"א 2,
משוואות דיפרנציאליות
40074פינקציות מרוכבות
40007הנדסת חשמל 13135.040024פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיותאין
40026שיטות מתמטיות בהנדסה 1212.540012
40030
חדו"א 2,
אלגברה לינארית
אין
40084הכרת מתלב0.50.0איןאין
40062גלים ואופטיקה212.540024
40012
פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות,
חדו"א 2
אין
40071מצב מוצק425.040012
96014
חדו"א 2,
פיסיקה 1 – מכניקה
אין
סה"כ168.5321.5

 

סמסטר ד'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
40027שיטות מתמטיות בהנדסה 2212.540074
40076
40020
פונקציות מרוכבות,
אנליזה הרמונית,
משוואות דיפרנציאליות
אין
40009הסתברות וסטטיסטיקה313.540012חדו"א 2אין
40032אלקטרוניקה תקבילית 1324.040007הנדסת חשמל 1אין
40008הנדסת חשמל 22134.040007הנדסת חשמל 1אין
40065אותות ומערכות425.040007
40074
40076
הנדסת חשמל 1,
פונקציות מרוכבות,
אנליזה הרמונית
40027
40008
שיטות מתמטיות בהנדסה 2,
הנדסת חשמל
40042מבנה וארגון המחשב313.540019מיתוג ומערכות ספרתיותאין
40089מבוא למוליכים למחצה313.540071
40024
מצב מוצק,
פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
40062גלים ואופטיקה
סה"כ209326.0

 

שנה שלישית

סמסטר ה'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
40029אותות אקראיים ורעש313.540009
40065
40030
הסתברות וסטטיסטיקה,
אותות ומערכות,
אלגברה לינארית
אין
40031אלקטרוניקה ספרתית3135.040032אלקטרוניקה תקבילית 1אין
40054תכן לוגי מתקדם223.040042מבנה וארגון המחשבאין
40033אלקטרוניקה תקבילית 22134.040032
40008
אלקטרוניקה תקבילית 1,
הנדסת חשמל 2
אין
40050שדות אלקטרומגנטיים414.540008
40026
הנדסת חשמל 2,
שיטות מתמטיות בהנדסה 1
אין
40090מבוא להתקני מוליכים למחצה212.540062
40089
גלים ואופטיקה,
מבוא למוליכים למחצה
אין
סה"כ165822.5

 

סמסטר ו'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
40038מיקרו-מחשבים2144.540042מבנה וארגון המחשבאין
40051תורת הבקרה והחיישנים313.540065אותות ומערכות40033אלקטרוניקה תקבילית 2
40081גלים ומערכות מפולגות313.540050שדות אלקטרומגנטייםאין
40067מערכות תקשורת313.540032אלקטרוניקה תקבילית 1אין
40063עיבוד ספרתי של אותות324.040065אותות ומערכותאין
41004מבוא ל- VLSI425.040090מבוא להתקני מוליכים למחצה40031אלקטרוניקה ספרתית
סה"כ186624.0

 

שנה רביעית

סמסטר ז'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
41003מעגלים אינטגראליים אנלוגיים – חיישני תמונה חכמים22.041004מבוא ל- VLSIאין
40055מעבדת תקשורת42.040067מערכות תקשורתאין
41005מערכות VLSI324.041004
40054
מבוא ל- VLSI,
תכן לוגי מתקדם
אין
40056המרת אנרגיה212.540008
40050
הנדסת חשמל 2,
שדות אלקטרומגנטיים
אין
40100פרויקט גמר ב- VLSI (שנתי)8 –4.0 –השלמת כל חובות הלימוד עד וכולל שנה ג' ומצב אקדמי תקין – אין
סה"כ71114.5

 

סמסטר ח'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
96013אמינות והבטחת איכות22.0איןאין
40087מבוא לטכנולוגיות מיקרו אלקטרוניקה33.040089
40090
מבוא למוליכים למחצה,
מבוא להתקני מוליכים למחצה
אין
40088התקני MOSFET מתקדמים33.040089
40090
מבוא למוליכים למחצה,
מבוא להתקני מוליכים למחצה
אין
40100פרויקט גמר ב- VLSI (שנתי)84.0השלמת כל חובות הלימוד עד וכולל שנה ג' ומצב אקדמי תקיןאין
סה"כ8812.0

 

לימודי אנגלית וקורסים כלליים: לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד להגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים (4 נ"ז). כל קורס מזה בשתי נ"ז.

 

לחצו למידע על לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 

משתפים איתנו פעולה
רוצה להיות מהנדס? מלא/י פרטים
אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*