המינהל האקדמי מטפל בנושא ההוראה השוטפים ומלווה את הסטודנט מרגע הרשמתו למכללה ועד להשלמת כל חובותיו לתואר וקבלת תעודת גמר, ומהווה כתובת לכל בעיה לה נדרש הסטודנט במהלך לימודיו.
המינהל האקדמי מאגד בתוכו את המדורים הבאים:
רכזות מחלקות – טיפול בנושאי ההוראה השוטפים, ליווי וסיוע לסטודנטים, יישום נהלים אקדמיים.
מדור הוראה – בניית מערכת השעות ועדכון תוכניות הלימודים.
מדור בחינות וציונים – לוח הבחינות, ניהול הבחינה, משגיחים, ציונים, ערעורים והכרה בלימודים קודמים.

צוות המינהל ישמח לעשות כמיטב יכולתו בכדי לעמוד לרשותכם ולסייע לכם.
הנכם מוזמנים לפנות בכל בקשה ובעיה.

מיקום

מרכז שירות לסטודנט, בניין 3 קומה 0.

שעות הקבלה ומענה הטלפוני

ימים א', ג', ד', ה', 13:00-15:00 , 08:30-12:00
יום ב', 13:00-19:00 , 08:30-12:00

מרבית השירותים ניתנים באמצעות מערכת הפניות בתחנת המידע ועל כן ניתן לחסוך את הפנייה הפיזית אל רכזות המחלקות ומדור בחינות וציונים.

קרא עוד