קוד קורס: 96030
3 נ"ז

 

פונקציות וקטוריות של משתנה אחד; נגזרת ואינטגרל של פונקציה וקטורית; נגזרת של פונקציה וקטורית, אורך הקשת ; תנועה לאורך עקומה במישור ובמרחב. המהירות והתאוצה, משיק יחידה ונורמל יחידה; מושגי שדה וקטורי ושדה סקלרי (כלומר, פונקציה של שני  או שלושה משתנים) במישור ובמרחב. אינטגרליים קוויים; משפט גרין (Green) ופירושיו הפיסיקליים; שדה משמר ופוטנציאל במישור.  גרדיאנט; אינטגרליים משולשים. קואורדינטות גליליות; אינטגרליים משולשים בקואורדינטות כדוריות; פונקציות של שלושה משתנים: גרדיאנט. דיברגנץ, רוטור, לפלסיאן; שדה משמר ופוטנציאל במרחב; אינטגרליים משטחיים ; השטף של שדה ורטורי; משפטי סטוקס וגאוס.

קרא עוד