רמת האנגלית

כחלק מתנאי הקבלה ללימודים המועמד לתואר בוגר בהנדסה נדרש להציג ציון של 85 לפחות בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/מבחן אמיר"ם, או ציון 185 במבחן אמי"ר.

רמת האנגלית נקבעת על פי החלוקה הבאה:

ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמיר"ם  ציון בבחינת אמי"ר רמת אנגלית 
134 ומעלה 234 ומעלה פטור
120-133 220-233 מתקדמים ב'
100-119 200-219 מתקדמים א'
85-99 185-199 בסיסי
70-84 170-184 קורס טרום בסיסי בקיץ

מבחן אמיר"ם

מבחן אמיר"ם נועד לקביעת רמת האנגלית. המבחן ממוחשב, דהיינו, מבחן ידע באנגלית המועבר באמצעות מחשב ומשמש ככלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים.

המבחן מיועד עבור נרשמים שאין ברשותם הגדרה של רמת האנגלית בה הם עומדים כלל, או שרמת האנגלית אשר נקבעה עבורם אינה מספקת, וכן עבור נרשמים המעוניינים לנסות ולשפר את הרמתם הקיימת.

במבחן שלושה סוגים של שאלות: השלמת משפטים, הבנת הנקרא וניסוח מחדש. כל השאלות במבחן הן "רבות ברירה", על הנבחן לבחור באפשרות הנכונה ביותר מתוך ארבע אפשרויות.

מבחן אמיר"ם, בודק בעיקר שליטה בשפה ומאחר ששפה אינה נרכשת בתוך שבועות אחדים, אלא בפרק זמן ארוך יותר, אין תועלת רבה בהתכוננות קצרת טווח. עם זאת, למי שלא קרא טקסטים באנגלית בשנים האחרונות, מומלץ לרענן את הידע באמצעות קריאה בפרק הזמן הסמוך לבחינה. מומלץ גם לתרגל שאלות הדומות לשאלות במבחן. שאלות כאלו ניתן למצוא באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה: www.nite.org.il

ניתן להיבחן במבחן אמיר"ם יותר מפעם אחת, אך צריך להיות הפרש של 35 יום לפחות בין שני מועדי הבחינה.

לנוחות הסטודנטים, עזריאלי מכללה להנדסה מקיימת את מבחן אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות והערכה בקמפוס המכללה.
מועדי הבחינה הקרובים:
09/05/2021
15/06/2021
ההרשמה והתשלום לבחינה מתבצע ישירות מול מרכז ייעוץ ורישום.

להלן מספר דגשים אודות הבחינה:
  • הבחינה נמשכת כשעה ומתקיימת בסבבים בין השעות 09:30-16:30. שעת הבחינה האחרונה תקבע בהתאם למספר הנרשמים ואין התחייבות לקיימה בכל שעה עד השעה 16:30.
  • המבחן אשר נערך במכללה הינו במתכונת רגילה, סטודנטים שזכאים להתאמות בבחינה (תוספת זמן וכדומה) נדרשים להיבחן דרך המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 • מדיניות ביטולים / דחייה:
  1. סטודנט שיאחר למבחן יאבד את תורו להיבחן ולא יוחזר לו התשלום.
  2. מועמד ששילם עבור הבחינה, אשר יודיע* עד לשבועיים מתאריך הבחינה אליה הוא רשום על ביטול הרשמתו, יהיה זכאי להחזר מלא של עלות הבחינה.
  3. מועמד ששילם עבור הבחינה, אשר יודיע* בפרק זמן של פחות משבועיים מתאריך הבחינה אליה הוא רשום, על ביטול הרשמתו לא יהיה זכאי כלל להחזר עלות הבחינה.
  4. מועמד ששילם עבור הבחינה אשר יודיע*, לאחר תאריך הבחינה אליה הוא רשום, על ביטול הרשמתו לא יהיה זכאי כלל להחזר  עלות הבחינה.

*הודעה על ביטול הרשמה לבחינה, יש למסור בכתב, מסירת הודעה בע"פ לא תחשב כמתן הודעה רשמית. יש להודיע שבועיים מראש.

לקבלת מידע נוסף ורישום לבחינה ניתן ליצור קשר עם מרכז ייעוץ ורישום בטלפון 02-6588087.

קרא עוד