סטודנטים להנדסה בשיעור עם פרופ' תמר רז

קורס טרום בסיסי באנגלית
מועמדים אשר אינם יציגו לפחות רמה "בסיסי" באנגלית ע"י ציון 85 בחלק האנגלית בפסיכומטרי / מבחן אמיר/ אמירם יוכלו להשתלב בקורס אנגלית שיתקיים בחודשי הקיץ.
דרישות קדם הקורס- פסיכומטרי/ אמיר / אמירם בין 70-84 .

מתכונת הקורס:

הלימודים יחלו ביום א' 21/07/2019 וימשכו עד ליום ה' 05/09/2019
הקורס יתקיים בימים א', ג', ה' בין השעות 16:15-19:30.
סה"כ 84 שעות אקדמיות.

מועדי הבחינה באנגלית בתום הקורס יערכו בתאריכים הבאים:

מועד א'- 08/09/2019 בין השעות 08:30-11:30
מועד ב'- 22/09/2019 בין השעות 14:00-17:00

סילבוס ודרישות הקורס יימסרו בתחילת הקורס.

בואו להיות מהנדסים!