מועמדים אשר אינם יציגו לפחות רמה "בסיסי" באנגלית ע"י ציון 85 בחלק האנגלית בפסיכומטרי / מבחן אמיר/ אמירם יוכלו להשתלב בקורס אנגלית שיתקיים בחודשי הקיץ.
דרישות קדם הקורס- פסיכומטרי/ אמיר / אמירם בין 70-84 .

מתכונת הקורס:
הלימודים יחלו ביום א' 11/07/2021 וימשכו עד ליום ה' 26/08/2021
הקורס יתקיים בימים א', ג', ה' בין השעות 16:15-19:30.
סה"כ 84 שעות אקדמיות.

מועדי הבחינה באנגלית בתום הקורס יערכו בתאריכים הבאים:
מועד א'- 03/09/20201 בין השעות 08:30-11:30
מועד ב'- 12/09/2021 בין השעות 08:30-11:30

עלות הקורס: 950 ₪

סילבוס ודרישות הקורס יימסרו בתחילת הקורס.

קרא עוד