קורס ההכנה בפיסיקה מיועד לסטודנטים במחלקות – הנדסת חומרים מתקדמים,
הנדסת מכונות, הנדסה פרמצבטית והנדסת חשמל ואלקטרוניקה. במחלקות להנדסת מכונות, חשמל ואלקטרוניקה והנדסת חומרים קורס זה מהווה דרישת קדם.

אחד מתחומי הלימוד החשובים העומדים בבסיס מרבית לימודי ההנדסה הוא תחום הפיסיקה. קורס ההכנה בפיסיקה מיועד לסטודנטים אשר מגיעים ללא ידע מספק קודם בתחום זה, ובנוסף עבור מועמדים אשר למדו פיסיקה אך מעוניינים לרענן את ידיעותיהם כהכנה ללימודים אקדמיים במכללה. הקורס מיועד לסטודנטים במחלקות הבאות: הנדסת חומרים מתקדמים, הנדסת מכונות, הנדסה פרמצבטית והנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

בין הנושאים שילמדו בקורס: יחידות פיסיקליות, קינטיקה בממד אחד, כוחות ודינאמיקה, תנועה מעגלית, תנע קווי ועבודה ואנרגיה ולתלמידי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה גם אלקטרוסטאטיקה, כוח חשמלי ושדה חשמלי, זרם חשמלי, התנגדות חשמלית וחוקי קירכהוף.

דרישות אקדמיות:
  • תרגילים: במהלך הקורס יינתנו באתר הקורס תרגילים כעבודת בית, הסטודנטים יידרשו לפתור תרגילים אלו במועדים שייקבעו על ידי המרצה. פתרונות התרגילים יוכנסו במועד מאוחר יותר לאתר הקורס וישמשו כהכנה טובה למבחן הסיום.
  • מבחן סיום: בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב.
  • ציון עובר בבחינה הינו 70, למעט סטודנטים אשר התקבלו על תנאי ציון מעבר גבוה יותר, על סמך החלטת ועדת קבלה וכפי שמופיע להם במכתב הקבלה.
  • המכללה מקיימת שני מועדי בחינה. הציון במועד האחרון אליו ניגש הסטודנט, הינו הקובע.
מתכונת קורס ההכנה בפיסיקה:
    • הלימודים יחלו ביום ב' 25/08/2021 וימשכו עד ליום ב' 27/06/2021
  • הלימודים בקורס יתקיימו בימים שני וחמישי בין השעות 13:30-16:00
  • סה"כ 54 שעות אקדמיות
  • סטודנטים אשר לא יוכלו להשתתף בקורס ההכנה מסיבות חשובות (מילואים, מחלה ומקרים מיוחדים) יפנו למרכז ייעוץ ורישום בצירוף אישורים מתאימים לשם טיפול פרט

small pdf icon  תכנית הלימודים בקורס ומבחן לדוגמא

מועדי הבחינות בתום הקורס:
מועד א': מועד א': 30/08/2021 , מועד ב': 20/09/2021

עלות הקורס: 550 ₪.

קרא עוד