This post is also available in: العربية (ערבית)

קבלה על סמך ממוצע בגרות 101 ומעלה:

קריטריונים כל המחלקות, פרט למדעי המחשב (מסלול ישיר לתואר שני)
ממוצע בגרות משוקלל 101 ומעלה
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80, בהנדסת תוכנה 4 יח"ל 90
בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
רמת אנגלית(ע"י מבחן מיון אמיר , אמירם או פסיכומטרי) רמה בסיסית (רמה 3)- ציון 85
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי / ציון תיל לא נדרש

קבלה על סמך ממוצע מכינה קדם אקדמית:

 קריטריונים כל המחלקות, פרט למדעי המחשב (מסלול ישיר לתואר שני)
תעודת מכינה קדם אקדמית ( מכינת טבע/ הנדסה) ממוצע 93 ומעלה
מתמטיקה 4 יח"ל- ציון 90
אנגלית 4 יח"ל ציון 70
רמת אנגלית(ע"י מבחן מיון אמיר , אמירם או פסיכומטרי) רמה בסיסית (רמה 3)- ציון 85
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי / ציון תיל לא נדרש

 

קבלה על סמך מעבר שני קורסים מקוונים:

קריטריונים כל המחלקות, פרט למדעי המחשב (מסלול ישיר לתואר שני)
ממוצע בגרות משוקלל 90 ומעלה
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80
בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
רמת אנגלית* רמה בסיסית (רמה 3)
חלופת פסיכומטרי- 2 קורסים מקוונים במתמטיקה ובתכנות/ פיזיקה ציון מעבר 80

 

מסלולי עוקפי פסיכומטרי- במכללה מספר מסלולי עוקפי פסיכומטרי לקבלה:

1. קבלה על סמך מעבר שני קורסים מקוונים:

קריטריונים כל המחלקות פרט למדעי המחשב ולתשי
ממוצע בגרות משוקלל 90 ומעלה
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80
בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
רמת אנגלית (ע"י מבחן מיון אמיר, אמירם או פסיכומטרי) רמה בסיסית (רמה 3)
2 קורסים מקוונים במתמטיקה ובתכנות/ פיזיקה (חלופת פסיכומטרי) ציון מעבר 80

 

2. קבלה על סמך ממוצע בגרות (101) ומעלה: (המסלול לא רלוונטי למדעי המחשב)

קריטריונים כל המחלקות, פרט להנדסת תוכנה ולמדעי המחשב הנדסת תוכנה והמחלקות בשילוב מדעי המחשב

 

תש"י
(תואר שני ישיר)
ממוצע בגרות משוקלל 101 ומעלה 101 102
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80
5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 90
5 יח"ל – ציון 80
4 יח"ל – ציון 95
בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
רמת אנגלית(ע"י מבחן מיון אמיר, אמירם או פסיכומטרי) רמה בסיסית (רמה 3) רמה בסיסית (רמה 3) רמה בסיסית (רמה 3)
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי / ציון תיל לא נדרש לא נדרש לא נדרש
יע"ל (במידה ונדרש) ציון 100 ציון 100 ציון 100

 

3. קבלה על סמך ממוצע 93 ומעלה ממכינה קדם אקדמית: (המסלול לא רלוונטי למדעי המחשב ולתש"י)

קריטריונים כל המחלקות, למעט מדעי המחשב ותש"י
תעודת מכינה קדם אקדמית (מכינת טבע/ הנדסה) ממוצע 93 ומעלה
מתמטיקה 4 יח"ל ציון 90
אנגלית 4 יח"ל ציון 70
רמת אנגלית (ע"י מבחן מיון אמיר, אמירם או פסיכומטרי) רמה בסיסית (רמה 3)- ציון 85
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי / ציון תיל לא נדרש

 

למידע נוסף אודות קורסים מקוונים לחץ כאן

לפרטים נוספים ולקבלת ייעוץ אקדמי אישי בנושא תנאי הקבלה, ניתן לפנות למרכז ייעוץ ורישום, בטלפון: 9087* /02-6588087

קרא עוד