This post is also available in: العربية (ערבית)

חשבת ללמוד באקדמיה ללא מבחן פסיכומטרי? עכשיו זה אפשרי.

במכללה שלושה מסלולי עוקפי פסיכומטרי לקבלה לפי פירוט הבא.

קבלה על סמך מעבר שני קורסים מקוונים:

המסלול אינו רלוונטי למועמדים לבית ספר לתוכנה ולמדעי המחשב ,למחלקות בשילוב מדעי המחשב ולהנדסה אזרחית

קריטריון מחלקה: תעונ, חומרים, פארמה, מכונות, חשמל ואלקטרוניקה
ממוצע בגרות משוקלל 90 ומעלה
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80
בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
רמת אנגלית
(ע"י מבחן מיון אמיר, אמירם או פסיכומטרי)
רמה בסיסית (רמה 3)
שני קורסים מקוונים במתמטיקה ובתכנות/ פיזיקה
(חלופה לפסיכומטרי)
ציון מעבר 80
יע"ל (במידה ונדרש) ציון 110

 

קבלה על סמך ממוצע בגרות (101) ומעלה: (המסלול לא רלוונטי למדעי המחשב ולמחלקות בשילוב מדעי המחשב והנדסה אזרחית):

קריטריון מחלקה: תעונ, חומרים, פארמה, מכונות, חשמל ואלקטרוניקה
ממוצע בגרות משוקלל 101 ומעלה
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80
בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
רמת אנגלית (ע"י מבחן מיון אמיר, אמירם או פסיכומטרי) רמה בסיסית (רמה 3)
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי / ציון תיל לא נדרש
יע"ל (במידה ונדרש) ציון 110

 

קבלה על סמך ממוצע 93 ומעלה ממכינה קדם אקדמית (המסלול לא רלוונטי למדעי המחשב, לתש"י ולהנדסה אזרחית):

קריטריון מחלקה: תעונ, חומרים, פארמה, מכונות, חשמל ואלקטרוניקה
תעודת מכינה קדם אקדמית (מכינת טבע/ הנדסה) ממוצע 93 ומעלה
מתמטיקה 4 יח"ל ציון 90
אנגלית 4 יח"ל ציון 70
רמת אנגלית
(ע"י מבחן מיון אמיר, אמירם או פסיכומטרי)
רמה בסיסית (רמה 3)
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי / ציון תיל לא נדרש
יע"ל (במידה ונדרש) ציון 110
קרא עוד