This post is also available in: العربية (ערבית)

קבלה על סמך ממוצע בגרות 101 ומעלה:

קריטריונים  כל המחלקות, פרט להנדסת מכונות
ממוצע בגרות משוקלל 101 ומעלה
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80בהנדסת תוכנה 4 יח"ל 90
בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
רמת אנגלית(ע"י מבחן מיון אמיר , אמירם או פסיכומטרי) רמה בסיסית (רמה 3)- ציון 85
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי / ציון תיל לא נדרש

קבלה על סמך ממוצע מכינה קדם אקדמית:

 קריטריונים  כל המחלקות, פרט להנדסת מכונות
תעודת מכינה קדם אקדמית ( מכינת טבע/ הנדסה) ממוצע 93 ומעלה
מתמטיקה 4 יח"ל- ציון 90
אנגלית 4 יח"ל ציון 70
רמת אנגלית(ע"י מבחן מיון אמיר , אמירם או פסיכומטרי) רמה בסיסית (רמה 3)- ציון 85
ציון פסיכומטרי בדגש כמותי / ציון תיל לא נדרש

 

קבלה על סמך מעבר שני קורסים מקוונים:

קריטריונים  כל המחלקות, פרט להנדסת מכונות
ממוצע בגרות משוקלל 90 ומעלה
בחינת בגרות במתמטיקה 5 יח"ל – ציון 70
4 יח"ל – ציון 80
בחינת בגרות באנגלית 5 יח"ל – ציון 65
4 יח"ל – ציון 70
רמת אנגלית* רמה בסיסית (רמה 3)
חלופת פסיכומטרי- 2 קורסים מקוונים במתמטיקה ובתכנות/ פיזיקה ציון מעבר 80

 

למידע נוסף אודות קורסים מקוונים לחץ כאן

לפרטים נוספים ולקבלת ייעוץ אקדמי אישי בנושא תנאי הקבלה, ניתן לפנות למרכז ייעוץ ורישום, בטלפון: 9087* /02-6588087

קרא עוד