This post is also available in: العربية (ערבית)

רישום מקוון – On-Line

במסגרת השירות הניתן למועמדים באמצעות אתר האינטרנט, אנו מאפשרים לך רישום נוח, ישיר וידידותי לשנת הלימודים תשפ"ה, ההרשמה ללימודים כרוכה בתשלום דמי רישום.

ההרשמה תפתח בינואר-פברואר 2024

תהליך הרישום:

  1. אנא מלא/י את הפרטים הנדרשים בטופס הרישום.
  2. יש לשלם את דמי הרישום באמצעות כרטיס אשראי. התשלום מתבצע במערכת מאובטחת.

יש להעביר למרכז יעוץ ורישום :

  1. מסמכים מקוריים של תעודת הבגרות*.
  2. מסמכים מקוריים של תוצאות הבחינה הפסיכומטרית*.
  3. מסמכים מקוריים של לימודים קודמים* (לבעלי השכלה אקדמית קודמת).
  4. צילום תעודת זהות/ תמונת דרכון.

* לתשומת ליבך, המכללה קולטת את ציוני הבגרות (לזכאי תעודת בגרות) ממשרד החינוך באופן אוטומטי מיד לאיר ההרשמה ללימודים. אם אינך זכאי לתעודת בגרות, עלייך להמציא אישור ממוסד הלימודים, נדרש לצרף צילומים מאושרים .(צילום מאושר הוא צילום המסמך המקורי, מאושר על ידי המוסד המנפיק או על ידי נוטריון או על ידי משרדנו.)

לאחר מילוי הפרטים ותשלום דמי הרישום, תקבל הודעה המאשרת את הרשמתך בצירוף מספר אסמכתא (יש לשמור אישור זה בצירוף מספר האסמכתא). קבלה על תשלום תישלח לביתך לאחר קליטת הנתונים במדור שכר הלימוד. רק לאחר קליטת הנתונים במדור שכר לימוד ובמרכז ייעוץ ורישום, יסתיים תהליך הרשמתך למכללה, ותישלח לביתך הודעה לנרשם המאמתת את פרטי הרשמתך.

** לתשומת ליבך, המכללה קולטת ציונים באופן שוטף מהמרכז הארצי לבחינות והערכה, ולכן על כל מועמד שנבחן דרך המרכז הארצי בכל בחינה שהיא לצרכי קבלה, נדרש להוסיף את המכללה כמוסד נוסף לדיווח ציונים.

למידע נוסף בשאלות הנוגעות לענייני רישום, ניתן לפנות למרכז ייעוץ ורישום בטלפון: 6588087–02 / 9087*

נשמח לראותך בין הסטודנטים הלומדים במכללה.

בהצלחה, עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

הרשם עכשיו

קרא עוד