This post is also available in: العربية (ערבית)

רישום מקוון – On-Line

במסגרת השירות הניתן למועמדים באמצעות אתר האינטרנט, אנו מאפשרים לך רישום נוח, ישיר וידידותי לשנת הלימודים תשפ"ד, דמי הרישום הינם על סך 350 ש"ח.

ההרשמה תפתח בדצמבר 2022

תהליך הרישום:

1. אנא מלא/י את הפרטים הנדרשים בטופס הרישום.
2. יש לשלם את דמי הרישום באמצעות כרטיס אשראי. התשלום מתבצע במערכת מאובטחת.

לתשומת לבך: עליך לשלוח תוך 14 ימים למרכז ייעוץ ורישום לפי הכתובת: עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, רמת בית הכרם, ת.ד. 3566, ירושלים מיקוד 9103501, את המסמכים הבאים:

1. מסמכים מקוריים של תעודת הבגרות*.
2. מסמכים מקוריים של תוצאות הבחינה הפסיכומטרית*.
3. מסמכים מקוריים של לימודים קודמים* (לבעלי השכלה אקדמית קודמת).
4. צילום תעודת זהות/ תמונת דרכון.

* לתשומת ליבך, אישורים ו/או מסמכים מקוריים שתצרף לא יוחזרו לך. לפיכך מומלץ לצרף צילומים מאושרים ולא מסמך מקורי של תעודת הבגרות או מסמכים אחרים שתמציא. צילום מאושר הוא צילום המסמך המקורי, מאושר על ידי המוסד המנפיק או על ידי נוטריון או על ידי משרדנו.

לאחר מילוי הפרטים ותשלום דמי הרישום, תקבל הודעה המאשרת את הרשמתך בצירוף מספר אסמכתא (יש לשמור אישור זה בצירוף מספר האסמכתא). קבלה על תשלום תישלח לביתך לאחר קליטת הנתונים במדור שכר הלימוד. רק לאחר קליטת הנתונים במדור שכר לימוד ובמרכז ייעוץ ורישום, יסתיים תהליך הרשמתך למכללה, ותישלח לביתך הודעה לנרשם המאמתת את פרטי הרשמתך.

לאחר אימות פרטי הרשמתך, תועבר פנייתך אל ועדת הקבלה של המכללה לטיפול.

למידע נוסף בשאלות הנוגעות לענייני רישום, ניתן לפנות למרכז ייעוץ ורישום בטלפון: 6588087–02 / 9087*

נשמח לראותך בין הסטודנטים הלומדים במכללה.

בהצלחה, עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

קרא עוד