במסגרת תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים הוקמה קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע (פריפריה), התשע"א – 2011, ייהנו הזכאים מהחזר כספי בגין עלות שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר (ראשון).

לאחרונה, אושר העדכון לחוק הרשות לפיתוח ירושלים שהכליל את המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים וביניהם עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, בהגדרת אזורי סיוע לעניין התיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים.

מי הזכאים?

חייל/ת או בת/בן שירות לאומי או משרתי שירות אזרחי ששוחררו/סיימו שירותם החל מ-1.1.2010, הלומדים בירושלים– שהחלו ללמוד שנה ראשונה לתואר ראשון משנה"ל תשע"ב ( אוקטובר 2011) ואילך. ובלבד שמילאו את "משך השירות המינימאלי הנדרש".

 • משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי שמילאו את מלוא תקופות השירות הנדרשות בחוק.
 • מסיימי שירות לאומי-אזרחי, ששרתו במשך 12 חודשים, יהיו זכאים למלגה של עד מחצית משכ"ל אוניברסיטאי (הנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה) עבור ההטבה במסלול לומדים בפריפריה בלבד.

כלומר, המלגה הינה בהיקף של עד 50% משכ"ל אוניברסיטאי (סכום זה מתעדכן מדי שנה).

תקופת זכאות

 • הזכאות למלגה הינה החל מ-3 חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך 5 שנים מיום סיום השירות הסדיר.
 • חיילים בודדים משוחררים יהיו זכאים למלגה 10 שנים ממועד שחרורם.
 • משרתי מילואים פעילים יהיו זכאים עד 10 שנים ממועד שחרורם.

מה מעניקה המלגה?

השתתפות במימון שכר לימוד, ללומדים במוסדות לימוד מזכים באזורי סיוע-לשנת הלימודים הראשונה בתואר ראשון בלבד.

גובה המלגה לא יעלה על סכום של 10,932 ש"ח נכון לתשפ"ג (גובה שכר לימוד אוניברסיטאי).

 

אופן קבלת המלגה

הדיווח אודות הלומדים, מועבר אל האגף והקרן לחיילים משוחררים באופן שוטף, בסוף הסמסטר הראשון, ממוסדות הלימוד המזכים ובהתאם נפתח למועמדים למלגה כתב התחייבות שיש למלא באזור האישי באתר האגף והקרן.

על כן, אין צורך להירשם למלגה כדי לקבלה, פרט למילוי כתב התחייבות במועד כפי שיפורט בהמשך.

 

אופן מילוי כתב ההתחייבות (נא לשים לב לתאריכים המצוינים מטה)

 1. נכנסים לאזור האישי באתר האגף והקרן.
 2. לוחצים על לשונית "סטטוס בקשות".
 3. ממלאים את כתב ההתחייבות הרלוונטי להטבת ייעוד 44 – (לומדים בפריפריה) באופן דיגיטלי (יש להצהיר בכתב ההתחייבות אך ורק על מלגות שאינן מלגות הכרוכות בהתנדבות, להקפיד למלא סכום מלגה מדויק ושם גורם משלם אחר).
 4. לוחצים אישור.

הזיכוי לחשבון הפיקדון האישי מותנה בחתימה על כתב ההתחייבות במועד הנדרש

מתי תקבלו את המלגה?

המלגה תועבר לחשבון הפיקדון האישי של הזכאים, רק לאחר קבלת דיווח שכר לימוד (בסוף שנת הלימודים הראשונה) ממוסד הלימודים וחתימת החייל המשוחרר על כתב התחייבות באתר.

 

 

מה קורה אם קיבלת מלגה ממקור נוסף?

 • במקרה וקבלתם מלגה הכוללת שעות התנדבות, סיוע זה לא יקוזז מהסיוע שתקבלו מהאגף והקרן לחיילים משוחררים. כל מלגה אחרת תקוזז ממלגת לומדים בפריפריה.
 • אין כפל מלגות – ניתן לממש רק אחת ממלגות הפריפריה (מלגה ל"לומדים בפריפריה", מלגה ל"תושבי הפריפריה" ומלגה ל"תושבי הפריפריה בוגרי מכינה").
 • משרתי קבע אשר יוצאים ללימודים מלאים ולומדים במוסדות המזכים, לא יוכלו לקבל "כפל מלגות".
  (לא ניתן לקבל מלגה מטעם האגף והקרן ומלגה מטעם צה"ל במקביל).

חשוב לדעת

 • תנאי המלגה הנ"ל, עשויים להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
 • אם הנכם עונים על תנאי הזכאות, אולם באזור האישי לא מופיעה זכאותכם למלגה זו, באפשרותכם לבדוק זכאותכם במרכז השירות הטלפוני שלנו 5266*.
 • יש למלא את כתב ההתחייבות לא יאוחר מהתאריך 31.08.2023 תחת לשונית "סטטוס בקשות" באזור האישי.
 • באחריותך להיכנס ולבדוק ההודעות המופיעות באתר ולמלא אחר ההנחיות בהתאם.
 • במידה וקבלתם זיכוי חלקי ולא הצהרתם על קבלת מלגה נוספת, אנא פנו למוסד הלימודים לוודא שדווח על ידם, תשלום מלוא גובה שכר הלימוד לאגף והקרן לחיילים משוחררים.

 

בני/בנות שירות לאומי ומשרתי שירות אזרחי:

 1. בני/ות שירות לאומי ששירתו במשך 23 חודשים.
 2. בני/ות שירות לאומי ששירתו במשך 12 חודשים – זכאים למחצית הסיוע.
 3. משרתי שירות אזרחי ששירתו 12 חודשים.
 4. משרתי שירות לאומי/ אזרחי כאמור שהפסיקו את שירותם לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות, באישור ראש מנהלת השירות האזרחי/לאומי, ובלבד שהשלימו שני שליש מתקופת השירות הנדרש.

תוקף הזכאות

עד חמש שנים מיום סיום שירות החובה/הלאומי/אזרחי.

שיעור ההטבה

ההחזר הכספי יועבר לחשבון הפיקדון של הזכאים, אשר נפתח עבורם בקרן לקליטת חיילים משוחררים, בשתי פעימות:

 • הראשונה, בסיום הסמסטר הראשון בסך של עד 4,990 ₪
 • השנייה, בתום השנה הראשונה ,ובסך כולל ההשתתפות הינה עד 9,979 ₪ עבור סיום השנה הראשונה (בכפוף למילוי כל ההתחייבויות הנדרשות לפי אישור המכללה).

כפל מלגות

מלגות ממשלתיות יקוזזו מסכום ההטבה.
מלגות שאינן ממשלתיות, כגון: מלגת הצטיינות של המוסד, מפעל הפיס, אימפקט וכו', לא ינוכו מסכום ההטבה.

לבדיקת זכאותכם ולרשימת שמות מוסדות הלימודים, אנא היכנסו לאתר: www.hachvana.mod.gov.il

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים.

בנוסף, ניתן לפנות לעזריאלי מכללה אקדמית ללימודי הנדסה בטלפון: 02-6588087 / 9087* או לשלוח מייל: dvoritf@jce.ac.il

קרא עוד