במסגרת תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים הוקמה קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע (פריפריה), התשע"א – 2011, ייהנו הזכאים מהחזר כספי בגין עלות שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר (ראשון).

לאחרונה, אושר העדכון לחוק הרשות לפיתוח ירושלים שהכליל את המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים וביניהם עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, בהגדרת אזורי סיוע לעניין התיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים.

מי הזכאים?

חייל/ת או בת/בן שירות לאומי או משרתי שירות אזרחי ששוחררו/סיימו שירותם החל מ-1.1.2010, הלומדים בירושלים– שהחלו ללמוד שנה ראשונה לתואר ראשון משנה"ל תשע"ב ( אוקטובר 2011) ואילך. ובלבד שמילאו את "משך השירות המינימאלי הנדרש".

חיילים/ות משוחררים/ות:

 1. בנות: לוחמות ותומכות לחימה – 22 חודשים, אחרות – 23 חודשים.
 2. בנים: לוחמים ותומכי לחימה – 34 חודשים, אחרים – 35 חודשים.
 3. עולה שהגיע לארץ לאחר גיל 27: בנות – 17 חודשים, בנים – 23 חודשים.
 4. מתנדבים/ות – 23 חודשים.
 5. חיילים שנקראו לשרות סדיר בין גיל 27 עד גיל 29 – 29 חודשים.
 6. חיילים/ות שלא סיימו השירות הנדרש כאמור מחמת פציעה בתאונת אימונים או בפעילות מבצעית, או שהוכרו ע"י הגורם המוסמך באכ"א כזכאים להטבה זו.

בני/בנות שירות לאומי ומשרתי שירות אזרחי:

 1. בני/ות שירות לאומי ששירתו במשך 23 חודשים.
 2. בני/ות שירות לאומי ששירתו במשך 12 חודשים – זכאים למחצית הסיוע.
 3. משרתי שירות אזרחי ששירתו 12 חודשים.
 4. משרתי שירות לאומי/ אזרחי כאמור שהפסיקו את שירותם לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות, באישור ראש מנהלת השירות האזרחי/לאומי, ובלבד שהשלימו שני שליש מתקופת השירות הנדרש.

תוקף הזכאות

עד חמש שנים מיום סיום שירות החובה/הלאומי/אזרחי.

שיעור ההטבה

ההחזר הכספי יועבר לחשבון הפיקדון של הזכאים, אשר נפתח עבורם בקרן לקליטת חיילים משוחררים, בשתי פעימות:

 • הראשונה, בסיום הסמסטר הראשון בסך של עד 4,990 ₪
 • השנייה, בתום השנה הראשונה ,ובסך כולל ההשתתפות הינה עד 9,979 ₪ עבור סיום השנה הראשונה (בכפוף למילוי כל ההתחייבויות הנדרשות לפי אישור המכללה).

כפל מלגות

מלגות ממשלתיות יקוזזו מסכום ההטבה.
מלגות שאינן ממשלתיות, כגון: מלגת הצטיינות של המוסד, מפעל הפיס, אימפקט וכו', לא ינוכו מסכום ההטבה.

לבדיקת זכאותכם ולרשימת שמות מוסדות הלימודים, אנא היכנסו לאתר: www.hachvana.mod.gov.il

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים.

בנוסף, ניתן לפנות לעזריאלי מכללה אקדמית ללימודי הנדסה בטלפון: 02-6588087 / 9087* או לשלוח מייל: leads@jce.ac.il

קרא עוד