סטודנטים בשיעור מעבדה - הנדסת תרופות הנדסה פרמצבטית

אנליזה וקטורית ומשוואות דיפרנציאליות – הנדסה פרמצבטית
Vector Analysis and Differential Equations
קוד קורס: 50020
4.0 נ"ז

פונקציות וקטוריות של משתנה אחד במישור והצגות פרמטריות של עקומות במישור; נגזרת ואינטגרל של פונקציה וקטורית; אורך הקשת; תנועה לאורך עקומה; שדה וקטורי; אינטגרלים קוויים; משפט גריןGreen)) ופירושיו הפיסיקליים; אי-תלות של אינטגרל קווי במסלול האינטגרציה; שדה משמר מישורי; פונקצית פוטנציאל; שדות משמרים במרחב.; משפטי Stokes ו-Gauss; מושגי יסוד במשוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון: הפתרון הכללי, פתרון פרטי, תנאי ההתחלה ותנאי שפה; משוואות הניתנות להפרדת משתנים; משוואה הומוגנית; משוואה ליניארית מסדר ראשון; דוגמאות למודלים ליניאריים בביולוגיה, מכניקה וחשמל; משוואה מדויקת; גורם האינטגרציה; המשמעות הגיאומטרית של משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון; משפט הקיום והיחידות (ללא הוכחה); משוואות ליניאריות הומוגניות מסדר שני עם מקדמים קבועים– מקרה של שורשים ממשיים שונים; מושג המשוואה האופיינית; משוואות ליניאריות מסדר שני: משוואות הומוגניות, אי תלות ליניארית, הפתרון הכללי; Wronskian והורדת סדר; משוואות הומוגניות עם מקדמים קבועים- שורשים מרוכבים ושורש ממשי כפול (הורדת סדר); הפרדה לבעיה הומוגנית ולא הומוגנית; שיטת המקדמים הלא מוגדרים ושיטת ואריאציית הפרמטרים למציאת פתרון עבור בעיה לא הומוגנית. הכרת מערכות של משוואות ליניאריות מסדר ראשון עם מקדמים קבועים : הורדה למשוואה דיפרנציאלית מסדר גבוה, שימוש במטריצות ובוקטורים העצמיים המתאימים (במקרה של שורשים ממשיים שונים). פתרון משוואות דיפרנציאליות ע"י טורי חזקות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס אנליזה וקטורית ומשוואות דיפרציאליות הינן:

דרישות קדם: חדו"א 2 (50015)
דרישות מקבילות: אין

לחצו למעבר אל תוכנית לימודי הנדסה פרמצבטית

משתפים איתנו פעולה
רוצה להיות מהנדס? מלא/י פרטים
אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*