צילום תקריב - המעבדה להנדסת מכונות הנדסת מכונות

הנדסת מכונות – תכנית הלימודים לשנת תשע"ו
שנה ראשונה

סמסטר א'

סמסטר א'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
91022מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית22.0פטור מקורסי הכנה במתמטיקהאין
96000מבוא לכימיה313.5איןאין
96014פיסיקה 1- מכניקה324.096002חדו"א 1
96001מבוא לתכנות324.0איןאין
96002חדו"א 1425.0פטור מקורסי הכנה במתמטיקה91022מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
96021הכרת המתלב10.5
60008גרפיקה הנדסית 1212.5איןאין
סה"כ 26179021.5

 

סמסטר ב'

סמסטר ב'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
96003חדו"א 2324.096002פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
חדו"א 1
אין
96004אלגברה לינארית425.0פטור מקורסי הכנה במתמטיקה,
מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
91022מבוא לחדו"א והנדסה אנליטית
96019פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות425.09601496002פיסיקה 1- מכניקהחדו"א 196003חדו"א 2
60015גרפיקה הנדסית 2223.060008גרפיקה הנדסית 1אין
60066תורת המדידות122.0איןאין
60020סטטיקה324.096014פיסיקה 1- מכניקה
סה"כ 291712023

 

שנה שנייה

סמסטר ג'

סמסטר ג'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
60016אנליזה וקטורית313.596003חדו"א 296004אלגברה לינארית
60031חוזק חומרים 1324.060020סטטיסטיקהאין
60018משוואות דיפרנציאליות 1313.596003חדו"א 296004אלגברה לינארית
60014מעבדת מדידות132.060066
96014
תורת המדידות,
פיסיקה 1 – מכניקה
אין
60021תרמודינמיקה324.096000
96003
מבוא לכימיה,
חדו"א 2
אין
60027דינמיקה425.09601460020פיסיקה 1 – מכניקהסטטיסטיקהאין
60011מעבדה בפיסיקה31.596014פיסיקה 1 – מכניקה96019פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיות
סה"כ 31169623.5

 

סמסטר ד'

סמסטר ד'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
60013הסתברות וסטטיסטיקה313.596003חדו"א 2אין
60025משוואות דיפרנציאליות 2324.060018
96003
משוואות דיפרנציאליות 1,
חדו"א 2
אין
60068חוזק חומרים 2223.060031חוזק חומרים 1אין
60028מכניקת זורמים324.09601460020פיסיקה 1 – מכניקהסטטיסטיקהאין
60007מבוא לחשמל ואלקטרוניקה313.596019פיסיקה 2 – חשמל ומגנטיותאין
60072פונקציות מרוכבות324.06000189600296003משוואות דיפרנציאליות 1חדו"א 1חדו"א 2אין
סה"כ 27171022.0

 

שנה שלישית

סמסטר ה'

סמסטר ה'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
60030מעבר חום ומסה324.060028
60021
מכניקת זורמים,
תרמודינמיקה
אין
60022מדע החומרים313.596000מבוא לכימיה
60032שיטות נומריות313.596004
9600360018
אלגברה לינאריתחדו"א 2
משוואות דיפרנציאליות 1
אין
60034מעבדת מוצקים132.060068חוזק חומרים 2
60037מכניקת תנודות וגלים33.060068חוזק חומרים 260027דינמיקה
60069מערכות לינאריות313.560025
96004
משוואות דיפרנציאלות 2,
אלגברה לינארית
60051מכניקת זורמים יישומית33.060028מכניקת זורמים
סה"כ 27186322.5

 

סמסטר ו'

סמסטר ו'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
60036תכן מכני313.560068חוזק חומרים 2אין
60048אלמנטים סופיים313.560032
60068
שיטות נומריות
חוזק חומרים 2
אין
60054רובוטיקה33.060036תכן מכני60033תורת הבקרה
60041מבוא למיקרו מערכות3143.56000760022מבוא לחשמל ואלקטרוניקהמדע החומרים60068חוזק חומרים 2
60033תורת הבקרה313.560018
60069
משוואות דיפרנציאליות 1,
מערכות לינאריות
אין
60029מעבדת זרימה ומעבר חום132.0600286003060021מכניקת זורמים,
מעבר חום ומסהתרמודינמיקה
אין
סה"כ 23155319

 

שנה רביעית

סמסטר ז'

סמסטר ז'דרישות קדםדרישות מקבילות
קוד קורסהתמנ"זקודשםקודשם
60055תכן רכיבים מכניים33.0
60074מעבדה במיקרו מערכות וחיישנים1133.060041מבוא למיקרו מערכות
60073ניהול פרוייקטים22.0השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקיןאין
60042פרויקט גמר בהנדסת מכונות63.0השלמת כל חובות הלימוד עד שנה ג' ומצב אקדמי תקיןאין
60071למסלול זרימה ואנרגיה-מבוא לאווירודינמיקה33.060028מכניקת זורמיםאין
60052למסלול חוזק חומרים-טריבולוגיה33.060068חוזק חומרים 2אין
סה"כ19 97314

 

סמסטר ח'

סמסטר ח'דרישות קדםדרישות מקבילות
קודקורסהתמנ"זקודשםקודשם
96024מבוא לכלכלה212.5ראה רשימה מצורפתראה רשימה מצורפת
60042פרויקט גמר בהנדסת מכונות105.0השלמת כל חובות התואר עד שנה ג' ומצב אקדמי תקין
60070למסלול זרימה ואנרגיה-זרימה דחיסה33.060021תרמודינמיקה
60053למסלול חוזק חומרים-אנליזת מבנים33.06002060068סטטיסטיקהחוזק חומרים 2
סה"כ 16511010.5

 

לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד הגעה לרמת הפטור. לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כלליים, אחד באנגלית והשני בעברית (4 נ"ז). כל קורס מזכה בשתי נ"ז.

עזריאלי- מכללה להנדסה ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, התקנות, תאריכי הלימוד ותוכניות הלימודים מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

לחצו למידע על לימודי הנדסת מכונות

 

 

 

משתפים איתנו פעולה
רוצה להיות מהנדס? מלא/י פרטים
אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה
יעוץ ורישום פועל בימי א-ה בין השעות 9:00 – 19:00 | טלפון: 9087*