תקנון מועצת הסטודנטים

תקנון מועצת הסטודנטים
תקנון זה נועד לקבוע נהלים המסדירים את התנהלות מועצת הסטודנטים בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.

לקריאת תקנון מועצת הסטודנטים

 

>> חזרה לרשימת התקנונים והנהלים

בואו להיות מהנדסים!