תקנון מלגות

תקנון מלגות
תקנון המלגות מתייחס למלגות השונות הקיימות במכללה.

והוא כולל חלק כללי המתייחס לנהלים החלים לגבי כל סוגי המלגות.

נוהל המתייחס לפרויקט מלגות "אביב" ונוהל המתייחס למלגות הצטיינות.

לשם קבלת המידע המלא יש לקרוא את תקנון המלגות כולו.

לחצו לקריאת תקנון המלגות המלא

 

>> חזרה לרשימת התקנונים והנהלים

בואו להיות מהנדסים!