נוהל סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים אודות המכללה

נוהל סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים
עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר) קבעה סעדים לסטודנטים המשרתים במילואים.

להלן נוהל סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים

>> חזרה לרשימת התקנונים והנהלים

מוזמנים להתייעץ איתנו