תקנון הספרייה

תקנון הספרייה
קריאתו של התקנון הינה חובה למשתמש בשירותי הספרייה.

בכל מקרה של עבירה על התקנון, הספרייה תתייחס כאילו המשתמש בשירותי הספרייה קרא אותו.

לקריאת תקנון הספרייה

 

>> חזרה לרשימת התקנונים והנהלים

 

בואו להיות מהנדסים!