תקנון הספרייה אודות המכללה

תקנון הספרייה
קריאתו של התקנון הינה חובה למשתמש בשירותי הספרייה.

בכל מקרה של עבירה על התקנון, הספרייה תתייחס כאילו המשתמש בשירותי הספרייה קרא אותו.

לקריאת תקנון הספרייה

 

>> חזרה לרשימת התקנונים והנהלים

 

מוזמנים להתייעץ איתנו