תקנון משמעת אודות המכללה

תקנון משמעת
תקנון המשמעת הינו חלק מתוך התקנון האקדמי המלא של המכללה.

להלן מובא בזאת התקנון לידיעת הסטודנטים.

אנא קראו אותו לעומק.

לחצו לקריאת תקנון המשמעת

 

>> חזרה לרשימת התקנונים והנהלים

מוזמנים להתייעץ איתנו