תקנון הגרלה לממלאי סקר הערכת הוראה תשעז

תקנון הגרלה לממלאי סקר הערכת הוראה תשעז
תקנון זה נועד לקבוע נהלים המסדירים הגרלה לממלאי "סקר הערכת הוראה תשעז".

תקנון הגרלה – סקר הערכת הוראה תשעז

 

>> חזרה לרשימת התקנונים והנהלים

בואו להיות מהנדסים!