תקנון הגרלה לממלאי סקר הערכת הוראה תשע"ט ב

תקנון הגרלה לממלאי סקר הערכת הוראה תשע"ט ב
תקנון זה נועד לקבוע נהלים המסדירים הגרלה לממלאי "סקר הערכת הוראה תשעז".

תקנון הגרלה – סקר הערכת הוראה תשעט ב

 

>> חזרה לרשימת התקנונים והנהלים

בואו להיות מהנדסים!