מרצים ומתרגלים מצטיינים

מרצים ומתרגלים מצטיינים
רשימת מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע"ח

1. ד"ר רות ספז
2. מר שי תבור
3. גב' טטיאנה רוזנפלד
4. פרופ' תמר רז-נחום
5. ד"ר חגית לסט
6. גב' רוזה שבתאי
7. ד"ר רוני הורוביץ
8. ד"ר ערן גור
9. מר אבי לוי

רשימת המרצים המצטיינים לשנת הלימודים תשע"ח נקבעה על בסיס משובי ההוראה.
המרצים המצטיינים מהווים 5% מכלל המרצים במכללה. המרצים דורגו על בסיס הציון המשוקלל של משובי ההוראה בתנאי שהמרצה לימד 6 שעות לפחות, אחוז ההיענות למשוב הוא 30% ומעלה ומספר המשיבים המינימאלי הוא 7.

רשימת מתרגלים מצטיינים לשנת הלימודים תשע"ח

1. גב' תמר באש
2. ד"ר ביאנה שטיינבוך
3. גב' נוי ברק
4. ד"ר פרידה טטיאנה ריבניקוב
5. מר שלמה הראלי
6.  גב' גלי טפליה

רשימת המתרגלים המצטיינים לשנת הלימודים תשע"ח נקבעה על בסיס משובי ההוראה.
המתרגלים המצטיינים מהווים 5% מכלל המתרגלים במכללה. המתרגלים דורגו על בסיס הציון המשוקלל של משובי ההוראה בתנאי שהמתרגל לימד 6 שעות לפחות, אחוז ההיענות למשוב הוא 30% ומעלה ומספר המשיבים המינימאלי הוא 7.

בואו להיות מהנדסים!