מרצים ומתרגלים מצטיינים

 

רשימת מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע"ט

1. ד"ר קזנסקי טראובין ברברה
2. גב' שבתאי רוזה
3. מר תבור שי
4. פרופ' תמר רז-נחום
5. ד"ר שטיינבוך ביאנה
6. ד"ר ספז רות
7.  גברת טייטלבאום אליענה
8. ד"ר הורוביץ רוני
9. ד"ר אזולאי דורון

רשימת מתרגלים מצטיינים לשנת הלימודים תשע"ט

1. גב' באש תמר
2. גב' אלמליח אושרית
3. גב' רוזנפלד טטיאנה
4. מר הרוש אביהו
5. מר מרצבך חגי
6.  ד"ר ריבניקוב פרידה טטיאנה

רשימת המרצים והמתרגלים המצטיינים לשנת הלימודים תשע"ט נקבעה על בסיס משובי ההוראה.
המרצים והמתרגלים המצטיינים מהווים 5% מכלל המרצים במכללה. המרצים והמתרגלים דורגו על בסיס הציון המשוקלל של משובי ההוראה בתנאי שהמרצה/ מתרגל לימד לפחות שלושה קורסים בשנה או לכל הפחות 8 שעות הוראה.

אחוז ההיענות למשוב הוא 35% ומעלה ומספר המשיבים המינימאלי הוא 8.

קרא עוד