חבר הנאמנים

חבר הנאמנים
פרופ' אפלויג יצחק (נשיא הטכניון לשעבר) – יו"ר חבר הנאמנים
אריה לוין – נשיא כבוד
מר ירון רביד – יו"ר הועד המנהל

חברי כבוד:
מר אלטוביה שייקה
מר ברגיל ישראל
פרופ' כהן אריאל
מר לוין אריה

אורבך אריאל ד"ר וכלסר יונתן פלורנץ שחר
איגרא ישראל זקהיים ירון פלי דפנה
פרופ' אזהרי רוזה פרופ' זרם יעקב קולב יונתן
אלשטיין אמיר חויס מחמוד רביד ירון
ארז סתיו חשאי אורית פרופ' רז נחום תמר
ד"ר אבירם רפאל חיימובסקי אייל רוס גלי
פרופ' אפלויג יצחק חפץ אבי ריס ענבר
פרופ' בן אליהו זהרי רחל יערי אריק פרופ' שורק חרמונה
פרופ' ברם הנרי כהן יניב שטאל מיכאל
ברנד חנן לוין אמיר ד"ר שטיין אביטל
גבאי צבי לולו שלומציון שלוביץ.ס. מיטשל
גמזון אלי פרופ' לנגר רוברט פרופ' שמיד הלל
פרופ' דומב אבי פרופ' מילוא עודד שנער אורנית
ד"ר דומניס אלון מלינסקי יובל שקד אלישבע
דימרץ נחום ניימן דפנה פרופ' שעשוע אמנון
דין דפנה ד"ר ניסן אודי שפירא בילי
הלברייך חוה עציון יעקב גדליה (גידי)
וינטר יעקב פרופ' פלג שמואל

בואו להיות מהנדסים!