קוד קורס: 10128
3.0 נ"ז

מערכות משובצות מחשב משמשות במגוון יישומים בעולם המודרני. אפשר למצוא אותן בכל חדר ובית (מזגנים, תנורים, מקררים, מכונות כביסה, ושלטים), ברכבים, במטוסים, בתעשייה הביטחונית, ובתעשייה הרפואית. פיתוח של מערכת כזו דורש סינתזה של תחומי החומרה, התוכנה, האלגוריתמיקה, ולעיתים גם הפיזיקה. בקורס הזה נלמד לכתוב תוכנה על גבי מעגל פיתוח ורכיבים של מערכת משובצת.

נושאים בקורס:
1. איך נראית סביבת העבודה של תוכנה משובצת
2. איך מחברים (פיזית) רכיבים של מערכת משובצת.
3. איך מערכת משובצת מטפלת באירועי זמן אמת.
4. איך כותבים תוכנה של מערכת משובצת בצורה בטוחה.
5. איך מדבגים מערכת משובצת.

דרישות קדם: מערכות הפעלה (10040)

קרא עוד