קוד קורס: 40038

4 נ"ז

מבוא; ארכיטכטורה של PIC16F877; קלט פלט בסיסי :מפתחי ( PORTS )  ה- PIC 16F877 ; מערך הפסיקות ב- PIC 16877 ; התקנים פריפרליים :   Timers  ; התקנים פריפרליים:   ADC ; התקנים פריפרליים: ADC חיצוני ; זיכרונות פנימיים של ה-PIC 16F877 התקנים פריפרליים  : תקשורת טורית I ; התקנים פריפרליים: תקשורת טורית II.

קרא עוד