תחום המחקר פועל תחת הפיתוח האקדמי כמסגרת המעודדת קיום מחקר בכלל ומחקר יישומי בפרט בעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. אנו פועלים למתן תמיכה וסיוע לחברי הסגל של המכללה לקידום מחקרים תאורטיים ויישומיים בתחומי התמחותם.

היחידה עוסקת באיסוף מידע על הגשת הצעות לקרנות מחקר ומקורות מימון פוטנציאליים, והפצת המידע בקרב חברי הסגל. כולל מידע על מענקי מחקר פנים מכללתיים וחוץ מכללתיים והאפשרויות השונות לקבלתם.

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו למייל research@jce.ac.il

קרא עוד