תקשורת מחשבים

Computer Communication
קוד קורס: 10061
3.5 נ"ז

הקורס ידון בפרוטוקולים לתקשורת בין מחשבים ויישומי תקשורת. המודל המנחה
יהיה מודל שבע השכבות של OSI. יוצגו דוגמאות מהשכבות השונות. הדוגמאות
ישמשו גם להראות כיצד פרוטוקולים רבים חורגים מהמודל. רמה ראשונה: מיתוג
מעגלים וחבילות,ISDN . רמת ביניים: תזמון, גילוי התנגשויות וטיפול בהן.
(פרוטוקולי Token Ring ,Ethernet ,Aloha). רמה שניה: מסגרות נתונים, קודים
מתקני שגיאות, פרוטוקולי מודם,ATM . רמה שלישית: קשר בין-רשתי, מיעון,
קביעת נתיבים, גשרים. פרוטוקול IP. רשתות Broadcast. רמה רביעית: ניהול
חיבורים, אמינות ומיעון. פרוטוקולי IP Multicast ,TCP/IP ,VDP/IP. רמה חמישית:
הפעלת שגרות מרחוק (RPC), ניהול ישיבות (session), פרוטוקולי FTP ,Telnet ,SNMP.
רמה שישית: בטיחות (דוגמה:Kerberos ), דחיסה.XDR/RPC . רמה שביעית: דוגמאות
כגון:NFS, HTTP, Mail .

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס תקשורת מחשבים הינן:

דרישות קדם: מערכות הפעלה (10040)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד