Computer Communication
קוד קורס: 10061
3.5 נ"ז

תקשורת מחשבים הינו תחום המשפיע ומאפשר את התנהלות החיים המודרניים כפי שאנו מכירים אותם היום ובאים לידי ביטוי בגלישה וחיבור תמידי לאינטרנט, בדיבור בטלפון הסלולארי, בצפיה בטלוויזיה ובקבלת שירות מחשוב או אחסון מ"ענן" מרוחק. בקורס נלמד מהן אבני הבניין הבסיסיות של תקשורת מחשבים המאפשרות את האפליקציות הללו, ואת מודל חמש השכבות עליו מבוססים הפרוטוקולים השונים בעולם התקשורת.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס תקשורת מחשבים הינן:

דרישות קדם: מערכות הפעלה (10040)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד