תקנון זה נועד לקבוע נהלים המסדירים את התנהלות מועצת הסטודנטים בעזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.

לקריאת תקנון מועצת הסטודנטים

 

>> חזרה לרשימת התקנונים והנהלים

קרא עוד