תקנון זה נועד לקבוע נהלים המסדירים הגרלה לממלאי "סקר הערכת הוראה תשעז".

תקנון הגרלה – סקר הערכת הוראה תשעט ב

 

>> חזרה לרשימת התקנונים והנהלים

קרא עוד