תנאי הקבלה למכינה השנתית:

מינימום יחידות בגרות.

מבחן פסיכומטרי / מבחן מימ"ד בציון 470 ובחלק הכמותי ציון של 95 ומעלה (ניתן להבחן בשפה העברית והערבית).

הקבלה למועמדים בעלי תעודת טאוג'יהי ריאלית כאשר יש להציג ציון מינימלי של 130 במתמטיקה (בחודשי הקיץ מתקיים אולפן בעברית רמה א').

תנאי הקבלה למכינה המורחבת:

מסלול זה נועד למועמדים אשר כל נתוניהם תקינים ומעל לספי הקבלה האוטומטית, פרט למתמטיקה.

קבלה אוטומטית למכינה המורחבת במתמטיקה :

עבור בעלי תעודת בגרות ישראלית (מצוינים רק התנאים השונים מקבלה אוטומטית למכללה):

  • תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל של 85 ומעלה
  •  בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל עד ציון 50 או ברמה של 3 יח"ל בציון של בין 70-84.

תנאי המעבר מהמכינה ללימודי תואר ראשון במכללה: מעבר הבחינה במתמטיקה בציון 70 לפחות.

תנאי הקבלה למכינה המוגברת: 

מסלול זה נועד למועמדים אשר כל נתוניהם תקינים ומעל לספי הקבלה האוטומטית, פרט למתמטיקה.

קבלה אוטומטית למכינה המורחבת במתמטיקה :

עבור בעלי תעודת בגרות ישראלית (מצוינים רק התנאים השונים מקבלה אוטומטית למכללה):

  • תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל של 85 ומעלה
  • בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של  3 יח"ל מציון 85.

תנאי המעבר מהמכינה ללימודי תואר ראשון במכללה: מעבר הבחינה במתמטיקה בציון 70 לפחות.

קרא עוד