תנאי הקבלה למכינה השנתית:

מינימום יחידות בגרות.

מבחן פסיכומטרי / מבחן מימ"ד בציון 470 ובחלק הכמותי ציון של 95 ומעלה (ניתן להבחן בשפה העברית והערבית).

הקבלה למועמדים בעלי תעודת טאוג'יהי ריאלית כאשר יש להציג ציון מינימלי של 130 במתמטיקה (בחודשי הקיץ מתקיים אולפן בעברית רמה א').

מעבר רמה א באולפן בהצלחה או מעבר מבחן מיון ברמה ב.

מעבר מבחן אמירם (לא משנה הציון).

תנאי הקבלה למכינה הסמסטריאלית:

מסלול זה נועד למועמדים אשר כל נתוניהם תקינים ומעל לספי הקבלה האוטומטית, פרט למתמטיקה.

קבלה אוטומטית למכינה הסמסטריאלית במתמטיקה :

עבור בעלי תעודת בגרות ישראלית (מצוינים רק התנאים השונים מקבלה אוטומטית למכללה):

  • תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל של 85 ומעלה.
  •  בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל מציון 50 ומעלה או ברמה של 3 יח"ל בציון של בין 70-84.

תנאי המעבר מהמכינה ללימודי תואר ראשון במכללה: מעבר הבחינה במתמטיקה בהתאם למחלקה המבוקשת ומעבר קורס נלווה בפיסיקה או תכנות בציון 70 לפחות.

תנאי הקבלה למכינה המרוכזת: 

מסלול זה נועד למועמדים אשר כל נתוניהם תקינים ומעל לספי הקבלה האוטומטית, פרט למתמטיקה.

קבלה אוטומטית למכינה המרוכזת במתמטיקה :

עבור בעלי תעודת בגרות ישראלית (מצוינים רק התנאים השונים מקבלה אוטומטית למכללה):

  • תעודת בגרות מלאה בממוצע משוקלל של 85 ומעלה.
  • בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של  3 יח"ל מציון 85, או 4 יח"ל מציון 50-79, 5 יח"ל כל ציון.

תנאי המעבר מהמכינה ללימודי תואר ראשון במכללה: מעבר הבחינה במתמטיקה בהתאם למחלקה המבוקשת ומעבר קורס נלווה בפיסיקה או תכנות בציון 70 לפחות.

* לתשומת ליבכם, תנאי הקבלה המצוינים מעלה מעודכנים לשנה"ל הנוכחית, תשפ"ד. תנאי הקבלה יתעדכנו לקראת שנה"ל הבאה, יש להתעדכן מעת לעת באתר המכללה.

קרא עוד