תכנון ותפעול מערכות מים
 

הרצאה תרגיל מעבדה נקודות זכות (נ"ז)
2 0 0 2

היון

 

 

קוד הקורס 20105
תנאי קדם טיפול במים ושפכים
היחידה האקדמית שאחראית לקורס הנדסת חומרים מתקדמים
שנה אקדמית תשע"ט
סמסטר א'
שפת הוראה עברית

 

 

תיאור כללי של הקורס:

הקורס נועד להכיר לסטודנטים מערכות הולכת מים ושפכים על כל חלקיהם, וללמד אותם את עקרונות תכנון המערכות. נושאים שילמדו בקורס:

חישוב צריכות מים וספיקות שפכים לצרכי תכנון

תכנון מתקני שאיבה, צנרת הולכה, מגדלי מים ואביזרים

זיהוי אזורי לחץ נמוך ולחץ גבוה, נקודות כשל ועוד.

ניתוח טכנו כלכלי של מערכות מים

הקורס יכלול בנוסף הדרכה ממתכנן מערכות של חברת הגיחון על תוכנת EPANET – תוכנה לתכנון מערכות הולכת מים.

 

מטרות הקורס:

  • הכרת מערכות הולכת מים ושפכים, על כל חלקיהן
  • הכרת עקרונות תכנון מערכות מים ושפכים
  • הכרות עם תכנת תכנון מערכות הנמצאת בשימוש נפוץ

 

תוצרי למידה:

בסיומו של הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים:

  • לזהות את כל חלקי מערכת הולכת מים או שפכים
  • לתכנן מערכת פשוטה בצורה ידנית או בעזרת תוכנת מחשב
קרא עוד