קוד קורס: 10500

נלמד היבטים מודרניים ותיאורטיים של תיכון מערכות תוכנה.

הנושאים העיקריים הינם:

 • מבוא – מערכת תוכנה כמערכת הייררכית; תפיסת פיתוח תוכנה, scalability
 • Modularity Matrix ייצוג מתמטי של מודולאריות Linear Software Models
 • Laplacian Matrix
 • שיטות ספקטראליות לגילוי מודולים
 • השוואה ל-(Design Structure Matrix) DSM
 • מושגים של Conceptual Integrity of Software                                                                                ·
 • שימוש חוזר של תוכנה – חזרה על נושא תבניות תיכון  patterns) (design
 • תבניות תיכון – יישום מטריצת מודולאריות, מרחבים וקטוריים
 • Formal Concept Analysis)FCA ) בתור כלי לניתוח מודולאריות תוכנה
 • יישום למערכות תוכנה גדולות
תוצרי למידה

יכולת מעשית להשתמש במבנים אלגבריים )מטריצה ושריג( לניתוח מערכות תוכנה.

דרישות הקורס

דרישות קדם: הנדסת תוכנה ו/או תיכון מונחה עצמים

הקורס מורכב מהרצאה, פרויקט ומבחן סופי:

 • פרוייקט – סטודנט יבחר נושא בתאום עם המרצה, יבצע עבודה, יגיש דו"ח מודפס לפי

הנחיות ויציג למרצה ולכתה תוצאות הפרוייקט בשבוע האחרון של הסמסטר.

ספרות

מאמרים נבחרים מהספרות המדעית.

 1. Gamma, et al. – “Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software” – Addison-Wesley – 1995 – reprinted 2004.
 2. Rumbaugh, J., Jacobson, I. & Booch, G. – “The Unified Modeling Language Reference Manual” – Addison-Wesley – 2nd edition –
 3. Baldwin, C. Y. and Clark, K. B., "Design Rules, Vol. 1: The Power of Modularity" MIT Press, Cambridge, MA, USA,
 4. Simon, H.A. "The Sciences of the Artificial", 3rd edition, MIT Press, Cambridge, MA,
קרא עוד