תיכון מונחה עצמים

Object Oriented Design
קוד קורס: 10054
3.0 נ"ז

הקורס מוקדש לתיכון מערכות הנדסת תוכנה החל ממרכיבים, דרך תכניות תיכון, עד לבדיקות על המערכת. הגישה העיקרית הינה
MDA (Model Driven Architecture), מהדגם אל הקוד.

בין הנושאים הנלמדים:
סוגי מרכיבים – מחלקות והיבטים (aspects)
מבנה ודינמיקה – תרשימי מחלקות, מיצוב (Statechart) וסידרה בזמן (LSC)
דגמים היררכיים – UML, OPM
יצירה אוטומטית של קוד – תבניות תמליל, Velocity
תביות תיכון – מבנה, יצירה והתנהגות
מדידות בזמן ריצה – שיקוף reflection))
עקרונות ושלבי פיתוח – עיקרון Liskov, דגמי פיתוח
הדמיה – סימולציה בכלי תוכנה, עצמי דמה (Mock)

בין חובות הקורס:
ביצוע פרוייקט והצגתו במעבדה, כתיבת דו"ח על הפרוייקט.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס תיכון מונחה עצמים הינן:

דרישות קדם: תכנות מונחה עצמים (10057)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד