תורת הניסוי והמדידה

Theory of Testing and Measurement

 

הרצאה תרגיל מעבדה נקודות זכות (נ"ז)
3 0 0 3.0

היון

קוד הקורס 60066
דרישות קדם אין
דרישות מקבילות אין

 

ה.ב.נ.ה – הכנת ניסויים, ביצוע, ניתוח הנתונים. מערכות מדידה ותכן ניסוי , כיול, דיוק ושגיאה, הצגת נתונים , קלט-פלט, ניתוח אות , אות ספרתי, אות מחזורי, ניתוח תדרים , מערכות מדידה מסדר 0, מערכות מדידה סדר 1, עירור מחזורי למערכות מדידה סדר 1, מערכות מדידה סדר 2 , עירור מחזורי למערכות מסדר 2 , סטטיסטיקה של מדידות, הסתברות וסטטיסטיקה – התפלגות נורמלית, סטטיסטיקה של קבוצת נתונים סופית-התפלגות סטודנטים, רגרסיה לינארית, נקודה חריגה, מס' נקודות נדרשות, אי וודאות בשלב תיכון ניסוי , אי וודאות בשלב ניסוי ראשוני, תפוצת שגיאות, אי וודאות למדידות מרובות, שיטת ניסוי מונטה קרלו, דגימה ספרתית, אליאסינג, תדר נייקוויסט.

 

ספרי לימוד

  • תורת המדידות- קובץ הרצאות – ד"ר משה זילברמן, המכללה האקדמית להנדסה עזריאלי ,ירושלים
  • P. Holman, Experimental Methods for Engineers, 8th ed., McGraw Hill (20)21
  • Richard S. Figiola and Donald E. Beasely, Theory and Design for Mechanical                        Measurements, 5th edition, John Wiley & Sons, Inc.
קרא עוד