תורת הבקרה
 

הרצאה                                                                                     תרגיל                                                                                               מעבדה                                                                                               נקודות זכות (נ"ז)

2.5                  0           1           2

40107 קוד הקורס
אותות ומערכות 40065 תנאי קדם
המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה היחידה האקדמית שאחראית לקורס
ג שנה אקדמית
א סמסטר
עברית שפת הוראה

 

תיאורכללישלהקורס:בקורס ילמדו מערכות בקרה שונות בחוג פתוח וסגור, פונקציות תמסורת, מאפייני

מערכות בקרה, יציבות מערכות, כלים ומודלים לניתוח.

 

מטרותהקורס:הקניית העקרונות היסודיים של תורת הבקרה, הקניית ידע וכלים בסיסיים לניתוח התנהגותן

של מערכות בקרה דינאמיות ובסיס ראשוני לתכנון מערכות בקרה.

תוצרילמידה:הסטודנטים ילמדו כיצד לנתח מערכות בקרה ולקבוע פרמטרים שונים של מערכות אלו.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס: מבוא למערכות בקרה, מערכות בקרה במצב המתמיד, התגובה הדינאמית של מערכות בקרה, מערכות מסדר ראשון ומסדר שני, יציבות של מערכות, ביצועי מערכות בקרה במצב המתמיד, סוגי בקרה, תגובת התדר של

מערכות בקרה, מערכות בקרה פיסיקליות, תיאור רכיבי בקרה אופייניים.

 

חומר חובה לקריאה:

  1. L. Phillips and R. D. Harbor, Feedback Control Systems, 4th ed. Prentice Hall, 2000.
  2. Engelberg, SERIES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING Vol 2: A Mathematical Introduction to Control Theory, Imperial College, 2005.
  3. S. Nise, Control Systems Engineering, 5th ed. Wiley, 2008.
  4. C. Kuo, Automatic Control Theory, 7th ed. Prentice Hall, 1995.
  5. J. Distefano, A. R. Stubberud and I. J. Williams, Feedback and Control Systems, 2nd

.ed. McGraw-Hill, 1990.

 

 

 

 

קרא עוד