Processing and Manufacturing Technology
קוד קורס: 20053
3.5 נ"ז

הפקת מתכות, סיווג יציקות, ניתוח תופעות התמצקות, עקרונות תכנון היציקה, עיצוב פלסטי של מתכות, עקרונות עיבוד מתכת, תהליכי עיבוד בקר ובחם, אנליזה מתמטית לכוחות ופילוג מאמצים במהלך התהליכים: ערגול, חישול ושיחול, סקירה וניתוח של תהליכי עיבוד שבבי (חריטה, כרסום, השחזה), סקירת וניתוח של תהליכי חיבור (ריתוך, הלחמה, אינוך, הידוק מכני), טכנולוגיית אבקות.

דרישות הקדם והדרישות המקבילות בקורס תהליכים וטכנולוגיות ייצור הינן:

דרישות קדם: מדע החומרים (20027)
דרישות מקבילות: אין

קרא עוד