שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה ורעיונות גדולים!

שנה טובה ומתוקה, שנה של צמיחה ורעיונות גדולים!
בואו להיות מהנדסים!