שיטות כמותיות בניהול

quantitative methods of management

 

הרצאה תרגיל מעבדה נקודות זכות (נ"ז)
2 0 0 2.0

היון

קוד הקורס 60073
דרישות קדם אין
דרישות מקבילות אין

 

הגדרת פרויקט, תיאור הפרויקט כרשת, סוגי קשרים בין פעילויות, זימון פרויקט, חישוב הנתיב הקריטי, חישוב משך ביצוע הפרויקט, האצת פרויקט וקביעת זמן ביצוע אופטימלי, חישוב משך ביצוע פרויקט בתנאי אי ודאות, מימון הפרויקט, ניהול משאבי הפרויקט, פרופיל העמסת משאבים, איזון עמיסת משאבים

 

.

ספרות

 

  1. נחמיאס ס. "תכנון הייצור והתפעול" (כרך א + כרך ב – פרקים נבחרים). תרגום לעברית בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2004.
  2. גלוברזון ש. "ניהול התפעול ושיפור ביצועים" צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ" מהדורה ראשונה, 2000.
  3. גלוברזון ש. "ניהול התפעול והיצור" צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ", 1990.
  4. גלוברזון ש. ניהול פרויקטים
קרא עוד