המכללה חרתה על דגלה להעניק הזדמנות שווה לכלל הסטודנטים הלומדים במכללה, ומעניקה מדי שנה מגוון רחב של מלגות על בסיס נתוני קבלה, הישגים לימודיים, מעורבות חברתית ומצב סוציו-אקונומי.

מטרת מדור רווחת הסטודנט היא לספק לסטודנטים מעטפת הוליסטית כלכלית ולימודית שתאפשר לו להתגבר על קשיים ולהקדיש יותר מזמנו ללימודים, להשקיע ולסיים את התואר בהצלחה.

השירותים הניתנים במסגרת המדור:

מענקים לסיוע כלכלי:

 • תכנית מלגות אביב- מיועדת לסטודנטים הזקוקים לסיוע מקיף ובעלי מוטיבציה מוכחת לקידום עצמי.
 • מלגת הורים- המכללה מעוניינת לסייע לסטודנטים/יות הורים למצות את הפוטנציאל האישי והאקדמי שלהם/ן ולכן מעניקה מלגות סיוע.
 • מלגת קרן ד"ר יעקב איסלר- הקרן נוסדה ע"פ החלטתו של ד"ר יעקב איסלר ז"ל במטרה לסייע לנכי צה"ל, לנפגעי פעולות איבה, למשפחות שכולות ולחיילים משוחררים.
 • מלגת רפא- מלגת עידוד לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במחלקה להנדסה פרמצבטית על בסיס מצב סוציואקונומי והישגים אקדמיים.
 • מלגות קרן אביטל- הקרן ע"ש ד"ר אביטל שטיין הוקמה בשנת תשע"ח, ומעניקה מלגות לסטודנטיות מצטיינות במכללה.
 • מלגות עידוד רישום – המיועדת לסטודנטיות מסלול תמורה
 • מלגות לבוגרי החינוך החרדי

סיוע לימודי:

 • תכניות החונכות – מבוצעת במסגרת 3 תכניות שונות על ידי סטודנטים מצטיינים בשנים ב' וד' לאוכלוסיות שונות.
 • שיעורי עזר- סטודנטים מאוכלוסיות מסוימות יכולים להגיש בקשה לשיעורי עזר.

מלגות הצטיינות:

 • מלגות הצטיינות – ע"ס בסיס נתוני קבלה ופרסי הצטיינות לשנים מתקדמות
 • תוכנית המצטיינים ע"ש גיטה שרובר

הורות בקמפוס:

 • מיצוי זכוי התאמות, סיוע כלכלי ולימודי לסטודנטים הורים במכללה.

דלתנו פתוחה לכל שאלה ובהצלחה,

מיכל עולי

ראש מדור קשרי אקדמיה קהילה ורווחת הסטודנט

02-6588024

michalul@jce.ac.il

טוהר לשם

רכזת רווחת הסטודנט

02-6591802

toharle@jce.ac.il

קרא עוד