קוד קורס: 60054
3 נ"ז

 

בקורס זה נלמד על קינמטיקה של גוף קשיח: תיאור מצב הגוף, זוויות אוילר, מהירות ותאוצה; קינמטיקה של רובוט: מטריצות טרנספורמציה הומוגניות, קינמטיקה ישירה והפוכה, ייצוג Hartenberg-Denavit ;סטטיקה של רובוט: סינגולריות, כוחות ומומנטים; דינמיקה של גוף קשיח: תנע, אנרגיה, תנע זוויתי ומשוואות התנועה; דינמיקה של רובוט; תכנון מסלולים, ניווט רובוטי מבוסס חיישנים; מפעילים וחיישנים, בקרי  PID.

קרא עוד